Sens istnienia, wizja

Stać się najlepszą firmą w kraju z punktu widzenia wpływu na wzrost i rozwój Polskich firm, oraz jakość życia ludzi w kraju.

Misja

Tworzenie i doskonalenie produktów wpływających na zyskowność i rozwój kultury organizacyjnej klientów w sposób systemowy, trwały i niewymagający kosztownych inwestycji.

Metody

Poszukiwanie dobrych praktyk, metod, badań i narzędzi najlepiej działających polskich firm.

Niekończący się proces podnoszenia świadomości przedsiębiorców i pracowników.

Poszukiwanie proaktywnych organizacji z wyzwaniami lub problemami. Wspieranie ich w systemowej implementacji rozwiązań.

Wyjątkowe podejście do CSR

Widzimy jak potrzebna jest edukacja ekonomiczna. Zostaliśmy więc ambasadorem akcji ABC Ekonomii. To gotowe scenariusze zajęć warsztatowych z dziećmi. Książki wspierające są wysyłane do placówek przedszkolnych i szkół podstawowych bezpłatnie. Nadchodzi wielki kryzys finansowy i musimy przygotować przyszłe pokolenia by nie popełniały naszych błędów.

Uczestniczyliśmy w trzech projektach ratujących życie jako organizatorzy i współorganizatorzy akcji (4 koncerty charytatywne, video, akcja SM).

Poszukujemy najlepszych polskich firm i opisujemy ich najlepsze poza branżowe praktyki w książce.

Pracujemy nad świadomością nadchodzącej recesji by ludzie przygotowali się na zagrożenia płynące z: koszmarnej demografii, wzrostu niskich stóp procentowych (ich podniesienie spowoduje bankructwo państwa), wahań walut (dług państwa jest w znacznej części w franku i euro), karze od Niemiec związanej z wzrostem kosztów energii, demokracji.

Jestem (Krystian Pluciak FlowUp) po niemal śmiertelnym wypadku i chcę się zająć aktywizacją zawodową inwalidów.

Wartości i zasady FlowUp

Sens - Podejmując decyzje opieramy je o wyżej wymieniony sens pytając np: Czy ten projekt przyczyni się do wzrostu lub rozwoju organizacji w kraju?

Rozwiązywanie problemów - napędzają nas problemy i wyzwania. Wiemy, że zawsze istnieje lepsze rozwiązanie. Zawsze poszukujemy źródła zamiast walczyć ze skutkami lub "winnymi".

Naukowe podejście - jasne myślenie pozwalające skupić się na związkach przyczynowo - skutkowych.
Zawsze dążymy więc do merytokracji.

Rzeczywistość jest prosta - firmy, fundacje i państwa to systemy w jakich poszczególne elementy na siebie oddziałują. Dzięki temu są proste, ponieważ możemy odnaleźć jedną przyczynę źródłową. Jej usunięcie zmieni całość.

Harmonia - jeśli zaczniemy relację z klientem, pracownikiem, dostawcą... od obwiniania to nasza szansa na sukces zanika. Z założenia chcemy więc tworzyć harmonijne relacje.
Mówimy o faktach, a nie opiniach.
Zawsze szukamy rozwiązań wygrał - wygrał uważając kompromis za błąd.

Stoicyzm, humor - nie przejmujemy się tym co od nas nie zależny w 100%. Mocny humor to podstawa by nie zwariować.

Etyka obiektywna - zasady, prawo i wartości traktujemy jako coś obiektywnego.

Proaktywność - przyjmujemy aktywną postawę wobec tego co nas spotyka i równie aktywnie kreujemy to na co wpływ mamy. Nieustannie się uczymy, kwestionujemy paradygmaty i rozwijamy umiejętności.

Patriotyzm - kochamy swoich bliskich, kraj kulturę, stare wartości i dbamy o przyszłe pokolenia.

Wolność - wybór pomiędzy rozczarowaniem rzeczywistością, a stanięciem w prawdzie wobec niej/tego co nas spotyka należy do nas. Nie gniewamy się więc na bieg wypadków, bo ich to wcale nie obchodzi.
Swoboda wypowiadania się wprost zwłaszcza jeśli coś jest bolesne, zamiast ukrywania tego w sobie.
Zmianę zaczynamy od siebie.

Odtwórz wideo