Sens istnienia, wizja

Stać się najlepszą firmą w kraju z punktu widzenia wpływu na wzrost i rozwój Polskich firm, oraz jakość życia ludzi w kraju.

Misja

Tworzenie i doskonalenie produktów wpływających na zyskowność i rozwój kultury organizacyjnej klientów w sposób systemowy, trwały i niewymagający kosztownych inwestycji.

Metody

Poszukiwanie dobrych praktyk, metod, badań i narzędzi najlepiej działających polskich firm.

Niekończący się proces podnoszenia świadomości przedsiębiorców i pracowników.

Poszukiwanie proaktywnych organizacji z wyzwaniami lub problemami. Wspieranie ich w systemowej implementacji rozwiązań.

Wyjątkowe podejście do CSR

Widzimy jak potrzebna jest edukacja ekonomiczna. Zostaliśmy więc ambasadorem akcji ABC Ekonomii. To gotowe scenariusze zajęć warsztatowych z dziećmi. Książki wspierające są wysyłane do placówek przedszkolnych i szkół podstawowych bezpłatnie. Nadchodzi wielki kryzys finansowy i musimy przygotować przyszłe pokolenia by nie popełniały naszych błędów.

Uczestniczyliśmy w trzech projektach ratujących życie jako organizatorzy i współorganizatorzy akcji (4 koncerty charytatywne, video, akcja SM).

Poszukujemy najlepszych polskich firm i opisujemy ich najlepsze poza branżowe praktyki w książce.

Pracujemy nad świadomością nadchodzącej recesji by ludzie przygotowali się na zagrożenia płynące z: koszmarnej demografii, wzrostu niskich stóp procentowych (ich podniesienie spowoduje bankructwo państwa), wahań walut (dług państwa jest w znacznej części w franku i euro), wojny gospodarczej Niemiec (praca delegowana, niekorzystne przepisy narzucane przez instytucje UE, wzrost kosztów energii).

Krystian Pluciak FlowUp: Jestem po niemal śmiertelnym wypadku i chcę się zająć aktywizacją zawodową inwalidów.

Odtwórz wideo