Proces wspołpracy

I - Zrozumienie organizacji
Ustalenie przyczyny niepożądanych skutków jakie dotykają organizację w postaci: opóźnień, braku płynności, niskiej sprzedaży, dużej rotacji, braku rąk do pracy i innych.
Zlokalizowanie jednego największego ograniczenia hamującego Twój biznes - zysk.
Zrozumienie kultury organizacyjnej i potrzeb psychologicznych ludzi w firmie jak: zysk/bezpieczeństwo, relacje, wyniki i inne.
II - Praca systemowa nad zyskownością i wydajnością firmy.
III - Harmonijne relacje
IV - Profesjonalizacja
V - Przywództwo służebne

Dla każdego z etapów/kroków dobieramy potrzebne narzędzia, metody i praktyki.

Propozycja wartości

Propozycja wartości jaką od nas otrzymasz będzie wynikać z głębokiego wglądu i będzie dedykowana dla Ciebie. Wierzymy, że aby pomagać rozwijać biznes potrzebne jest idealne dopasowanie działań do potrzeb.

Jak czytać tą ofertę?

Każdy z kroków składa się z nazwy, przykładowych działań, ryzyka zignorowania, uzasadnienia psychologicznego i biznesowego.

Środki na działania

Aby nasza oferta była bezkonkurencyjna mamy propozycję pozyskania środków na dalsze działania i inwestycje. Nic nie ryzykujesz, rozliczamy je za sukces.

Znajdziemy źródło Twoich wyzwań, problemów i niepożądanych skutków.

Działania pomagające zrozumieć organizację od środka. Zrozumieć i dotrzeć do przyczyn niepożądanych błędów, wyzwań i problemów, a także dobrać systemowe narzędzia by je trwale usunąć.

Dlaczego to jest ważne?

Tylko poprawne odnalezienie przyczyny pozwala na trwałą zmianę.

Co jeśli to zignoruję?

Leczenie skutków, a nie prawdziwych przyczyn, brak efektu. Nieekonomiczne działania. Brak ukierunkowania - chaos.
Uczucie wielozadaniowości i przytłoczenie złożonością problemów.

Nauczymy Cię systemowo podnosić Zysk organizacji

Narzędzia jakie pozwolą nam systemowo i trwale podnieść Twoją zyskowność i wyeliminować Twoje największe bolączki.

Podnoszenie zysku przedsiębiorstw poprzez rozwiązania systemowe

FlowUp

Eksport do Chin

Wzrost zysku

Strategiczne planowanie działań marketingowych B2B

Zbadamy główne przyczyny odchodzenia Twoich pracowników, oraz pomożemy Ci je wyeliminować

Badanie & Działania naprawcze

Szybkie i niestandardowe wyeliminowanie kluczowych bolączek biznesu

Rachunkowość przerobowa

Likwidacja zatorów płatniczych, wsparcie w windykacji

Zarządzanie projektami

Oferta niemożliwa do odrzucenia i trudna do powielenia

Gromadzą Ci się nadmierne zapasy?

Warsztaty kreatywnego rozwiązywania problemów

Audyt procesów zarządzania należnościami w firmie

Produkcja na czas

Dlaczego to jest ważne?

Najważniejsza metoda systemowego zarządzania pozwalająca nieustannie rosnąć.
Wiedza co warto sprzedawać w danej chwili.
Myślenie kategorią zysku, a nie oszczędności.

Co jeśli to zignoruję?

Problem z zyskownością i kontrolą nad biznesem (opóźnienia, koszty złej jakości i inne).
W przypadku kryzysu powolne wygaszanie przedsiębiorstwa przez cięcie kosztów zamiast podnoszenie zysku.
Praca w nieustannym paradygmacie stresu, obaw i potrzeby kontroli. Uruchamianie się atawizmów walcz - uciekaj. Odbieranie innym odpowiedzialności.
Bardzo duża rotacja pracowników i klientów.

Harmonijne relacje

Jak poprawimy Twoje relacje z klientami i partnerami? Jak stworzymy z Twojej firmy miejsce pracy marzeń dla profesjonalistów? Zajmiemy się postawami i nawykami pracowników, to ich trwała zmiana daje sukces i trwałość transformacji.

Dlaczego to jest ważne?

W firmie są ludzie z jakimi chcemy żyć i profesjonalnie pracować.
Potrafimy się komunikować.

Co jeśli to zignoruję?

Mówienie o opiniach, a nie faktach. Komunikacja mailowa.
Duża rotacja.
Fatalna atmosfera.

Profesjonalizacja

Pomożemy Ci osiągać lepsze wyniki i gromadzić wiedzę - dobre praktyki w organizacji. Stworzymy procesy i instrukcje z oddolnym zaangażowaniem ludzi.

Dlaczego to jest ważne?

Oddolnie tworzone procesy i instrukcje przyczyniają się do lżejszej pracy, gromadzenia wiedzy, unikania tych samych błędów i łatwiejszego wprowadzania nowych kandydatów.

Co jeśli to zignoruję?

Silosowość, kominy i departamenty nawzajem się zwalczające.
Narzucanie procesów z góry co wiąże się z ich sabotowaniem i biurokratyzacją pracy (niedopasowaniem).
Systemy miar powodujące lokalne optymalizacje i szkodzące całej firmie, doprowadzające do nadmiernych zapasów czy wciskania towaru klientowi.

Przywództwo służebne

Pomożemy Ci przejść bezpiecznie do zarządzania procesowego (samozarządzania) zastępując model hierarchiczny. Twoi ludzie będą pracować dla organizacji z sercem i rozumem. Liderzy będą wspierać ich jedynie w osiąganiu wyników i rozwiązywać problemy.
To propozycja wyłącznie dla najlepszych organizacji.

Dlaczego to jest ważne?

Niezwykła efektywność pracy, sprawność operacyjna firmy i zaradność - samodzielność pracowników.

Co jeśli to zignoruję?

Będziesz dalej płacić podatek jakim jest zatrudnianie hierarchicznej struktury kierowniczej i wszystkich tego konsekwencji. Ludzie będą przychodzić pracować na szefa, a nie dla firmy i swojego rozwoju.

Kultura organizacyjna

Nasze doświadczenia i działania oparte są na 5 poziomach wzrostu kultury organizacyjnej FlowUp.
Każdy z etapów wymaga innych niezbędnych twardych narzędzi biznesowych dla firmy.
Jednocześnie wymaga też zapewnienia potrzeb psychologicznych ludzi, aby rozwijać ich świadomość i całą kulturę organizacyjną.
Naszym zadaniem jest więc zbadanie na jakim poziomie jest Twoja organizacja i zapewnienie twardych rozwiązań zaczynając od podniesienia zyskowności i eliminacji kluczowych bolączek. Efektem będzie Twój naturalny wzrost wyników i ludzi.

Jeśli potrzebujesz stałej współpracy i wsparcia decyzji to również możemy dla Ciebie zrobić.

Dlaczego to jest ważne?

W najbliższych 10 latach czeka nas exodus ludzi z rynku pracy. Kultura organizacyjna będzie najważniejszą przewagą pozwalającą zatrzymać pracowników i przyciągać ich z innych firm.

Co jeśli to zignoruję?

Entropia kulturowa. Pracownikowi będzie obojętne czy jest u Ciebie czy u konkurenta. Nie bredzie zaangażowany.

Świadomość

Kto będzie dla Ciebie pracować?

Badania psychologiczne

Marcin

Psycholog, dyrektor personalny
Doradca z 14 letnim doświadczeniem po stronie ZUS

Tomasz

Audyt bezpieczeństwa ZUS, optymalizacje składek
Konsultant biznesowy, trener, mentor

Robert

Managing Partner FlowUp Group

Damian

Grzegorz

Wieloletni dyrektor operacyjny firm z branży mięsnej

Wojciech Woźniak

TOC, Kultura Organizacyjna, HR, Psychologia Biznesu

Krystian

CEO FlowUp Group
Eksport do Chin z rekomendacją rządu i stałymi partnerami w Azji

Grzegorz

Radosław

Zacznijmy od rozmowy, by potem wspólnie odpowiedzieć na trzy kluczowe pytania:

Co zmienić?
Na co zmienić?
Jak wywołać tę zmianę?

+48 606 699 479
kontakt@krystian-pluciak.pl