Zarządzanie procesowe/role (turkus)

Podnoszenie zysku przedsiębiorstw poprzez rozwiązania systemowe

FlowUp

Proces podnoszenia zyskowności FlowUp®

Systemowe podnoszenie zyskowności i efektywności Twojej firmy

Eksport do Chin

Wzrost zysku

Badanie doświadczeń pracowników i organizacji pracy (Tajemniczy Pracownik)

Narzędzie autorskie Candidate & Employee Experience

Terapeutyczna metoda rekrutacji

Narzędzie autorskie FlowUp

Usuwanie przyczyn rotacji pracowników

Badanie & Działania naprawcze

Transformacja Kulturowa FlowUp ®

Wdrożenie procesów i praktyki HR najlepszych firm w kraju

Księga Dobrych Praktyk – najlepiej zorganizowanych Polskich firm (książka)

Strategia CSR

Scena Biznesu

Warsztat: Ciało, Głos, Emocje

Poznaj samego siebie! / Gnothi Seauton! (gr.)

Indywidualne sesje rozwojowe

Wyprawa rozwojowa

Cykl warsztatów

Komunikacja personalna

Warsztat

Dlaczego kultura organizacyjna jest kluczową i niemożliwą do skopiowania przewagą biznesu?

Wystąpienie

Pełen proces tworzenia kultury organizacyjnej rozpoczynający się od podniesienie Twojej zyskowności

Efektywny manager – standaryzacja przywództwa

Wycena i sprzedaż przedsiębiorstw

Odmienne stany teatralności

Audyt procesów zarządzania należnościami w firmie

Audyt rozliczeń z ZUS-em w celu odnalezienia nadpłat (100+ etatów)

Rozliczenie za sukces!!!

Optymalizacja podatku od nieruchomości

Rozliczenie za sukces!!!

Sukcesja i zabezpieczenie majątku rodzinnego i firmy

Kontrole ZUS-u są coraz bardziej wnikliwe? Audyt poprawności rozliczeń

Nadpłaty do PFRON​

Rozliczenie za sukces!!!

Warsztat z liderami

PFRON

ZUS

PFRON

Podróż Lidera®

Żadna organizacja nie rozwinie się ponad przywódcę

Wyprawa bohaterów®

Zmierzysz się w formie fabuły z wymagającym scenariuszem by nauczyć się podnosić zysk i kulturę bez kosztownych inwestycji.

Oszczędności do 2 400 000 zł rozliczane wyłącznie od sukcesu

UX Użyteczność stron, aplikacji

Planowanie sukcesyjne