Badanie doświadczeń pracowników i organizacji pracy (Tajemniczy Pracownik)

Narzędzie autorskie Candidate & Employee Experience

Terapeutyczna metoda rekrutacji

Narzędzie autorskie FlowUp

Zbadamy główne przyczyny odchodzenia Twoich pracowników, oraz pomożemy Ci je wyeliminować

Badanie & Działania naprawcze

Wdrożenie procesów i praktyki HR najlepszych firm w kraju

Strategia CSR

Scena Biznesu

Warsztat: Ciało, Głos, Emocje

Poznaj samego siebie! / Gnothi Seauton! (gr.)

Indywidualne sesje rozwojowe

Wyprawa rozwojowa

Cykl warsztatów

Zarządzanie procesowe (turkus)

Komunikacja personalna

Warsztat

Efektywny manager – standaryzacja przywództwa

Skuteczna komunikacja i współpraca zespołowa

Od konfliktu do partnerstwa i współpracy

Warsztat

Warsztat skutecznego porozumiewania się

Odmienne stany teatralności