Proces adaptacyjny

Transformacja Kultury Organizacyjnej

Dlaczego zdrowa kultura organizacyjna staje dziś koniecznością?

Rosnące koszty

Wszyscy widzimy rosnące koszty energii, podatków, pracy… Bez efektywniejszej pracy i zaangażowania całej kadry w to co istotne dla wyniku trudno będzie o bezpieczeństwo finansowe, a nawet przetrwanie.

Brak zdolności do adaptacji

W tak zmiennym środowisku skostniałem firmy nie nadążą za koniecznością ciągłego przystosowywania sie i zmian adaptacyjnych ludzi, systemu i biznesu.

Brak „rąk do pracy” w wielu zawodach

Demografia na rynku pracy jest nieubłagana. W wielu zawodach sytuacja już teraz jest ciężka. By przyciągać i zatrzymywać talenty trzeba tworzyć coś więcej niż tylko płacić wynagrodzenie.

Chaos, pożary, błędy, wrzutki, biurokracja/ręczne sterowanie

Jeśli w kulturze nie zaistnieje powtarzalność procesów, ciągłe szukanie automatyzacji i monitoring wskaźników utrata czasu, środków i energii na chaos zacznie zjadać zysk i firma pozostanie w tyle za konkurencją.

Dlaczego tradycyjne metody zazwyczaj nie dają poprawy kultury?

Szkolenia, kursy, studia podyplomowe – Wysyłamy pracowników by Ci zdobyli jakieś umiejętności, wiedzę. Ich świadomość zazwyczaj rośnie. Wracają do firmy i trafiają do niezmienionej kultury, sposobu zarządzania, polityk. Finalnie wracając do starych schematów lub odchodząc.

Lean Management, Total Quality Management, Kaizen, Six Sigma, Agile… – To wszystko wraz z narzędziami dotyczy wyłącznie zmian technicznych. Tymczasem firmy się nie zmieniają, robią to ludzie! Zmiany techniczne to zbyt mało. Potrzebna jest praca systemowa i adaptacyjna nad przekonaniami, postawami, zachowaniami, wartościami i potrzebami. 

Brak zaangażowania przywódców – Jeśli liderem zmiany zaczynającej się od pracy nad sobą nie jest grupa przywódcza, zmiana kultury nie zaistnieje.

Niespójność kultury – Ponieważ jest to ciężki proces jaki udaje się samodzielnie nielicznym, wiele firm tworzy aspekty kultury jak wartości na zasadzie życzeniowej, nie diagnozując ich. Sama nie przestrzega tych zasad oraz nie są one spójne z tym co dzieje się w firmie co wywołuje dysonans u pracowników.

Jednak to zrozumiałe, że coś na pozór tak nieuchwytnego jak kultura organizacyjna jest trudne w zrozumieniu i zmianie. Bez doświadczenia i rozległej wiedzy trudno  o skuteczną transformację

Transformacja kultury - na czym to polega?

To proces dotyczący aktualizacji sposobu działania firmy z poziomu systemu oraz przede wszystkim zmiana adaptacyjna na poziomie ludzkich zachowań, przekonań, nawyków i wartości. To „sposób myślenia” ludzi decyduje o tym jak będą podejmowane decyzje, jakie będą polityki firmowe, ile czasu pracownicy będą tracić na chaos/biurokrację, jaki będzie wskaźnik rotacji, czy klienci będą zadowoleni i wiele innych elementów łącznie z finalnym wynikiem finansowym.

Transformacja polega na prowadzeniu ze strony Flow Up grupy przywódczej Twojej organizacji w zmianie osobistej oraz przeprojektowaniu systemu jakim jest firma do bardziej efektywnego i zwinnego.

Jest to też w zależności od potrzeby wsparcie we wdrażaniu zmian z naszej strony w formie dedykowanego Project managera lub Interim Managera, który ramię w ramię z zespołem realizują strategię zmiany.

Od czego zaczynamy?

Warsztat Zerowy „Podróż Bohaterów”

Każda firma jest wyjątkowa. Pomimo, że problemy i potrzeby organizacji z jakim pracujemy są zbliżone i często się powtarzają to podejście do nich musi być indywidualne. W samej grupie przywódczej są różne opinie, potrzeby, zdania i naturalne obawy o tak istotnych projektach jak zmiany kulturowe. Niewielu jest też gotowych by wyruszyć z nami w podróż bez wzajemnego poznania i zrozumienia planu. Stąd by przełamać te przeszkody za każdym razem projekt i decyzję o pracy nad kulturą poprzedzamy warsztatem dla grupy przywódczej.

Funkcje warsztatu:

 1. Większa świadomość grupy przywódczej czym jest kultura organizacyjna, jak wygląda proces zmiany, czego wymaga. Podjęcie finalnej decyzji o uruchomieniu projektu będzie bardziej świadome.
 2. Przeprowadzenie w formie warsztatu diagnozy przyczynowo – skutkowej kluczowych problemów, które powstrzymują wzrost organizacji. Finalnym produktem jest diagram w formie „drzewa”, gdzie na górze widzimy niepożądane skutki jakie nas trapią, a na samym dole ich przyczyny – to co należy zmienić.
 3. Przedstawienie ramowego planu działań do Transformacji Kultury uwzględniającego rezultaty warsztatu.
 4. Wyklarowanie sensu transformacji kultury, który będzie jednoczyć i angażować wszystkie strony.

Czasem po prostu czujemy jako ludzie, że „brakuje chemii” w relacjach z danym człowiekiem. Dlatego tak istotne jest na tym etapie sprawdzenie dopasowania osoby prowadzącej projekt po stronie Flow Up do grupy przywódczej Twojej firmy.

Chcesz zmienić obraz firmy?

Poszukujesz metody, która pozwoli Ci trwale usunąć z organizacji przeszkody i odblokować jej potencjał? Szukasz wsparcia w przywództwie? Wreszcie, czy chcesz być dumny z firmy, która czyni różnicę?

Zamów bezpłatną konsultację, podczas której podpowiemy z czym się wiąże taka zmiana i odpowiemy na pytania jakie rodzą się odnośnie projektu.

Proces, czyli co będziemy robić?

0.

Warsztat 0 „Wyprawa bohaterów”

Pokażemy Ci czym jest kultura organizacyjna i proces transformacji by zniechęcić Cię do pochopnej decyzji. Zbierzemy kluczowe bolączki w organizacji i zmapujemy ich przyczyny.

1.

Zaangażowanie grupy przywódczej – decyzja

Zmiana kultury zaczyna się od zmiany osobistej przywódców i zaangażowana w proces transformacji. Jeśli przywódcy nie chcą tego uczynić transformacja się nie uda. To chwila na świadoma decyzję, czy przywódcy ruszają z Flow Up na wyprawę czy pozostają w Status Quo.

2.

Pomiar wyjściowy

Spisujemy obecne wyniki operacyjne, finansowe i takie wskaźniki jak rotacja oraz kluczowe problemy i wyzwania.

Odbywamy kilka wywiadów pogłębionych z pracownikami lub w szczególnie trudnych przypadkach wchodzimy w rolę Tajemniczego Pracownika by anonimowo jako szeregowy pracownik obserwować przez 1-2 tygodnie organizację od środka.

Potrzebujemy dane do ustalenia czy będziemy czynić postępy.

3.

Odzyskanie zaufania, pozyskanie zaangażowania

Zaczniemy wprowadzać w organizacji szybkie wygrane rozwiązujące kluczowe problemy, przeszkody do dobrej pracy, usuwając bolączki i konflikty. By załoga nie sabotowała projektu i uwierzyła, że ta zmiana będzie faktyczna.

Jeśli w firmie jest wysoka rotacja, kiepska atmosfera i przeciętna kadra zarządzająca dodatkowo przeprowadzimy anonimowe badanie zaufania do przełożonego i diagnozy jakie czynniki wpływają w największym stopniu na rotację. To zazwyczaj kluczowe aspekty do zmiany.

4.

Tymczasowa konstytucja i komunikacja sensu transformacji załodze

Grupa przywódcza po wcześniejszym podjęciu decyzji o uczestnictwie w projekcie teraz podpisze grupowe zobowiązanie się do transformacji kultury w formie tymczasowej konstytucji, sensem tej zmiany łączącym grupy interesów oraz planem szybkich zwycięstw dla załogi.

5.

Uruchomienie projektu

Wdrożenie do systemu zarządzania projektem transformacji kultury, opracowanie dedykowanych działań dla danej firmy.

6.

Podróż liderów

Proces pracy adaptacyjnej grupy przywódczej oraz diagnoza obszarów wymagających uwagi. Praca nad nawykami, przekonaniami, postawami, sposobem myślenia. Głęboka troska i wsparcie z poufnością.

To również etap gdzie będziemy chcieli uwolnić czas przywódców. Z doświadczenia wiemy, że często mają oni zwłaszcza w firmach rodzinnych wchodzić w role specjalistyczne, mikrozarządzanie.

7.

Dedykowane projekty wewnętrzne

Na tym etapie w wyniku wcześniejszych prac mogą ujawnić się obszary, które blokują potencjał firmy i koniecznie należy się nimi zaopiekować. Co to jest najczęściej? Bardzo często chaos w przepływie pracy, projektach, wielozadaniowość, powtarzające się błędy, pożary, opóźnienia i stres… W zależności o tego co należy zmienić pomagamy Twojemu zespołowi dokonać tej zmiany lub znaleźć kogoś z zewnątrz.

8.

Wartości i potrzeby ograniczające

Dopiero teraz dokonamy pomiaru wartości oraz potrzeb ograniczających obecnych dziś w firmie i pożądanych. Na tej podstawie opracujemy angażując wszystkich rzeczywiste wartości firmowe.

Dowiemy się jakie cechy powstrzymują wzrost organizacji i zajmiemy się ich eliminacją.

Na kanwie wartości oraz pracy 1:1 z przywódcami powstanie też sens istnienia organizacji i jego pochodne: zasady, narzędzia, metody, misja.

Powstanie autentyczna konstytucja firmowa, która zastąpi tymczasową na potrzeby transformacji.

9.

Dopasowanie polityk firmowych, misji, wizji, strategii

Nasz sens istnienia i wartości muszą zachować spójność ze strategią firmy, politykami, sposobem zarządzania, procesem rekrutacji i tak dalej. Inaczej byłyby martwym tworem na ścianie.

10.

Dopasowanie struktury

Wraz z grupą przywódczą i w konsekwencji resztą załogi należy również uaktualnić w zgodzie z wartościami polityki firmowe, strategię, strukturę i inne aspekty systemu i środowiska pracy.

4.

(opcjonalnie) Coroczna informacja zwrotna o stanie aktualnym

Po zakończeniu projektu możemy z jakąś cyklicznością np. 12 lub 24 miesięcy ponawiać diagnozę i wspierać przywódców.

Q & A
częste pytania

Na samym początku. Mamy wtedy pełen wpływ na to co tworzymy. Jeśli w organizacji jest już 100, 600, 5 000... osób to musimy wziąć pod uwagę wartości i potrzeby ludzi w organizacji jakich wybraliśmy wcześniej.

Jeśli grupa przywódcza jest skoncentrowana na zaspokajaniu swoich potrzeb i myśli raczej tylko o swoim interesie, a nie innych osobach w organizacji i wkoło niej. Tacy przywódcy zazwyczaj mają bardzo silne lęki wewnętrzne powstrzymujące ich przed zaufaniem. Nie będą czuć też potrzeby takiej zmiany chyba, że zauważą w tym swój interes - ale wtedy sami nie będą chcieli pracować nad sobą.

Za Warsztat zerowy na początku rozliczamy się z góry - jest to jednoznaczne z rezerwacją naszego czasu. Decyzja na warsztat nie oznacza konieczności rozpoczęcia transformacji kultury.

Rozliczamy się co miesiąc za ustalony i zarezerwowany czas dla danej firmy. Wszelkie koszty dodatkowe wynikające z sytuacji w organizacji są przegadywane na bieżąco.

Z umowy można zrezygnować w dowolnej chwili z efektem na koniec danego miesiąc lub kolejnego - w zależności od wersji umowy.

Nie. Taki projekt nie ma szansy na powadzenie więc nie podejmiemy się go.

W pełnej formie procesu od ok 30 osób do 3 600 na tą chwilę. W mniejszych firmach możemy pomóc w stawianiu fundamentów.

Tak. Takie organizacje najbardziej nas potrzebują - jeśli tylko ich przywódcy są gotowi na zmianę.

Pracujemy dla fajnych marek

...i nam to wychodzi

Badanie Autentyczności przywództwa pozwoliło nam zaktualizować obraz tego jak widzą nas pracownicy.

Michał Śliwiński CEO ACO Domofony

  Chcesz zmniejszyć obraz firmy?

  Poszukujesz metody, która pozwoli Ci trwale usunąć z organizacji przeszkody i odblokować jej potencjał? Szukasz wsparcia w przywództwie? Wreszcie, czy chcesz być dumny z firmy, która czyni różnicę?

  Zamów bezpłatną konsultację, podczas której podpowiemy z czym się wiąże taka zmiana i odpowiemy na pytania jakie rodzą się odnośnie projektu.

  Czy warto?

  Poprawa wyniku finansowego i bezpieczeństwa

  Firmy działające systemowo potrafią osiągać przełomowe rezultaty finansowe.

  Spadek kosztu rotacji, przyciąganie i zatrzymywanie talentów

  Koszt utraty pracownika to nie tylko środki i czas przeznaczony na rekrutacje, to też uwaga innych na wdrożenie, inwestycja w pierwszym okresie nim człowiek zdobędzie doświadczenie i wiele innych aspektów często trudnych do oszacowania jak motywacja innych do pracy kiedy ich koledzy cały czas odchodzą…

  Stworzenie miejsca pracy marzeń dla gwiazd z branży to bardzo silna przewaga w dobie problemów z pracownikami.

  Zachwyceni klienci

  Zadowolony pracownik to zadowolony klient.
  Jeśli właściwi ludzie pracują nie tylko rękoma i głową ale też sercem pojawia się mnóstwo innowacji i wzrasta orientacja na klienta.

  Elitarna efektywność, powtarzalność

  Wyznaczaj standardy jakości i wydajności firmy w branży. Opieraj się o automatyzacje, powtarzalne procesy i listy kontrolne.

  Czyń różnicę pozytywnym wpływem na lokalną społeczność

  Sam biznes to za mało? Stwórz akcję CSR i wpływaj pozytywnie na świat.

  Bądź dumny ze swoich ludzi, firmy i pracy

  Zyskaj sens pracy, energię i spokój ducha.

  Wkrocz na drogę Flow Up

  Przydatne podcasty i artykuły

  Jakieś 12 lat temu jeden z klientów skarżył mi się na brak wyników handlowców pomimo dużych jak na rynkowe wynagrodzeń.…

  Czytaj dalej

  Poznajcie Tomka. Jest dyrektorem sprzedaży firmy z branży IT. Niezręcznie byłoby pytać, ale podobno zarabia około 15-17k podstawy i 5-7k…

  Czytaj dalej

  Chcesz zmniejszyć obraz firmy?

  Poszukujesz metody, która pozwoli Ci trwale usunąć z organizacji przeszkody i odblokować jej potencjał? Szukasz wsparcia w przywództwie? Wreszcie, czy chcesz być dumny z firmy, która czyni różnicę?

  Zamów bezpłatną konsultację, podczas której podpowiemy z czym się wiąże taka zmiana i odpowiemy na pytania jakie rodzą się odnośnie projektu.

  Founder

  Krystian

  Bezpośredni kontakt

  +48 606 699 479

  Podobne usługi

  Badanie przyczyn rotacji i dobrostanu pracowników

  Tajemniczy Pracownik

  Anonimowe badanie jakościowe

  Transformacja Kultury Organizacyjnej

  Proces adaptacyjny

  Powtarzalny Proces Rekrutacji

  Projekty w budżecie i na czas

  Zarządzanie projektami

  Autentyczność Przywództwa

  Badanie

  Rozwiązywanie konfliktów win – win

  Diagnoza przyczyn powracających problemów oraz ich usuwanie

  Podróż lidera

  Autorski proces proces psychoterapeutyczny oparty o najefektywniejszą szkołę psychologiczną