Tajemniczy Pracownik

BADANIE JAKOŚCIOWE PROCESU REKRUTACJI, WDROŻENIA ORAZ ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJ

Co odpowiada za powracające problemy?

Warsztat 0

Proces Rekrutacji

Wdzięczności do organizacji

Badanie ilościowe

Kultura innowacyjności

Brakuje Ci rąk do pracy?

Badanie ilościowe, badanie jakościowe i projekt interwencyjny

Znacząco zredukuj rotację

Badanie ilościowe

Transformacja Kultury Organizacyjnej

Proces

Dopasowanie kulturowe podczas fuzji/przejęć

Księga Dobrych Praktyk – najlepiej zorganizowanych polskich firm

Książka

Employer branding – jak stać się miejscem pracy marzeń dla lokalnej społeczności?

Warsztat przed projektem