Co otrzymuje Twój nowy pracownik w dziedzictwie po Twoim przywództwie, od systemu i od kolegów w postaci norm i postaw?