Dla kogo nie jest Architekta Kultury Organizacyjnej?

Dla kogo nie jest Architekta Kultury Organizacyjnej?

Organizacji w których przywódcy nie chcą „wsiąść do autobusu” zmian z innymi, wolą status quo

Przywódców, którzy nie lubią rozwoju, postępu, doskonalenia, retrospekcji i zmian w sobie samym

Zbiurokratyzowanych korporacji bez autonomii na terenie Polski

Wolnych strzelców, którzy nie tworzą firm

 

Jednak przede wszystkim nie jest dla zewnętrznych trenerów, doradców, szkoleniowców… Kultury Organizacyjnej nie można wprowadzić z zewnątrz. Architekt Kultury o przywódca.