HRlink.pl nasz nowy partner!

HRlink.pl nasz nowy partner!

HRlink to kompleksowy system rekrutacyjny, który zapewnia wsparcie na każdym etapie rekrutacji: od pozyskiwania kandydatów, przetwarzania danych osobowych, poprzez komunikację z kandydatami, integrację z innymi systemami, współpracę HR z biznesem, aż po wprowadzenie nowego pracownika do organizacji. 
Głównym celem HRlink.pl jest optymalizacja i unowocześnianie procesów e-rekrutacji, zwiększenie efektywności wykonywanej przez rekruterów pracy oraz uporządkowanie procesu rekrutacyjnego i zachowanie zgodności rekrutacji z RODO.