Interwencjonizm, kapitalizm i socjalizm | Interwencjonizm cz. 1