Poziom III

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI - SAMOŚWIADOMOŚĆ

Ludzie z zdiagnozowanymi silnymi stronami (świadomość) i wykorzystujący je w pracy są xxx bardziej efektywni i szczęśliwi. To tylko jeden z aspektów jakim się zajmiemy.

Arogancja? Chęć błyszczenia za wszelką cenę? Może przeciwnie, wstydliwość i skrytość? Jeśli znasz w organizacji takie osoby to nie zadbaliście o ten obszar. Często skutkuje to budowaniem silnej hierarhii w firmie, jak w prymitywnych plemionach czy gangach. Do władzy dochodzą jednostki z silnym EGO i potrzebą jego eskalacji na innych przez arogancję, siłę, budowanie statusu. Trudno coś stworzyć i załatwić w takim miejscu.

Jaki będzie efekt pracy na tym poziomie? Poznanie samych siebie, swoich silnych stron, ale tez słabości. Silniejsza osobowość. Większa samodyscyplina i samodzielność. Naturalna pewność siebie zamiast tej pozorowanej wynikającej z słabego EGO.