Wraz z partnerem pomagamy odzyskać składki-podatki na szeroko rozumiany ZUS.

 

Cała procedura polega na analizie składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

O jakich kwotach mówimy? Około 15 złotych miesięcznie od każdego pełnego etatu za wszystkie lata wstecz, stąd przy zatrudnieniu powyżej 200 osób powstaje efekt skali.

Mój ekspert pomoże też optymalizować składki na kolejne lata. Sam wcześniej pracował w ZUS i przeprowadził około 480 kontroli, stąd unikalna wiedza.
Przykładowo dla firm z zatrudnieniem do 500 osób to kwota około 200 000 zł. Natomiast coroczna oszczędność w przyszłości to 30 000 zł rocznie.

Podczas współpracy podpisujemy oczywiście umowę o poufności i wysyłamy eksperta, który analizuje udostępnione dokumenty. Nasze wynagrodzenie jest procentowe od odzyskanej kwoty – czyli po stronie obsługiwanej firmy nie ma ryzyka, ani kosztu.

Twoje szacunkowe oszczędności na przykładzie:

500
Pełnych etatów
około 200 000 zł
za lata ubiegłe
+ 30 000 zł oszczędności za każdy kolejny rok
Podsumowując: około 15 zł od pełnego etatu x ilość tych etatów x 12 miesięcy x ilość lat
Chcę porozmawiać o optymalizacji składek

+48 606 699 479

Podsumowując: Usługa polega przede wszystkim na zweryfikowaniu wiele lat wstecz składek odprowadzonych do ZUS celem poszukiwania oszczędności w tym zakresie oraz zagwarantowanie tych oszczędności na przyszłość.