Jeśli skupiasz sie wyłącznie na zmianach technicznych w firmie, to zapominasz o czymś ważniejszym…

Jeśli skupiasz sie wyłącznie na zmianach technicznych w firmie, to zapominasz o czymś ważniejszym…

Zazwyczaj zakładamy, że zmiany techniczne (nowa maszyna, nowy system ERP, nowe premiowanie, metodyka lean…) przyczynią się do poprawy w naszej organizacji. Tymczasem nie dokonujemy, żadnych zmian na poziomie kultury – adaptacji.

Oczekiwanie sukcesu po wdrożeniu 5S narzucając tą metodę (lub inną) i zdziwienie, kiedy jest sabotowana i odnosimy porażkę zawsze mnie zaskakuje z pozycji obserwatora.