Kwestie poruszane na szkoleniu

W trakcie szkolenia poruszamy kluczowe kwestie, na które należy zwrócić uwagę, budując ponadczasową organizację. Dowiesz się, m.in.:

  • jak określić długofalowy sens istnienia organizacji oraz wspólne, fundamentalne wartości,
  • jak zrekrutować osoby, które w naturalny sposób będą się z tymi wartościami utożsamiały,
  • jak wzbudzić prawdziwe zaangażowanie w budowę organizacji,
  • jak wyłaniać prawdziwych liderów wewnątrz organizacji,
  • jak podnosić świadomość oraz nieustannie doskonalić wszystkie procesy,
  • jak pogodzić partycypację w zarządzaniu z tradycyjnym podejściem procesowym,
  • jak zbudować przyjazne środowisko pracy i rodzinną atmosferę,
  • jak określić równowagę pomiędzy działalnością biznesową a działalnością społeczną,
  • dlaczego tak niewielu udaje się zbudować ponadczasową organizację.
Na czym chcesz sie skupić? Jaki chcesz osiągnąć efekt? Co jest dla Ciebie ważne? Na jaki obszar firmy ma być położony akcent? Przykładowo: HR, 5S, przywództwo i kultura organizacyjna, zarządzanie procesowe inne.
Nie więcej niż 15 osób.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia przez Marco sp. z o.o. oraz Flow Up Group sp. z o.o.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Marco sp. z o.o. oraz na otrzymywanie od Marco sp. z o.o. informacji/ofert szkoleniowych drogą elektroniczną. oraz Flow Up Group sp. z o.o.*