Kultura Organizacyjna, Flow Up Group

Proaktywność

Poczucie sensu w tym co robimy

Myślenie krytyczne, Via negativa

Szukamy harmonii, eliminujemy konflikty

Praca głęboka, focus

Dostarczanie i kreowanie produktów dających wartość

Niekończący się proces rozwoju świadomości każdego samodzielnie i nawzajem

Konsekwentny i niekończący się, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności.

Ponadprzeciętne zaangażowanie społeczne

Etyka obiektywna

Stoicki spokój

Flow, humor i paradoks

*Nasz inspiracja do kilku zasad wynika z kultury Marco

Sens istnienia, misja i metody Flow Up Group

Sens - zauważalnie wpłynąć na jakość życia w kraju poprzez poprawę zyskowności i kultury organizacyjnej firm w polsce.

Misja - tworzenie i doskonalenie produktów wpływających na zyskowność i rozwój kultury organizacyjnej klientów w sposób systemowy, trwały i niewymagający kosztownych inwestycji.

Metody - Poszukiwanie dobrych praktyk, metod, badań i narzędzi najlepiej działających firm.
Niekończący się proces podnoszenia świadomości przedsiębiorców i pracowników.
Poszukiwanie proaktywnych organizacji.

Wyjątkowe podejście do zaangażowania społecznego Flow Up Group

Edukacja ekonomiczna - Widzimy jak potrzebna jest edukacja ekonomiczna. Zostaliśmy więc ambasadorem akcji ABC Ekonomii. To gotowe scenariusze zajęć warsztatowych z dziećmi. Książki wspierające są wysyłane do placówek przedszkolnych i szkół podstawowych bezpłatnie. Nadchodzi wielki kryzys finansowy i musimy przygotować przyszłe pokolenia by nie popełniały naszych błędów.

Życie - Uczestniczyliśmy w trzech projektach ratujących życie jako organizatorzy i współorganizatorzy akcji (4 koncerty charytatywne, video, akcja SM).

Dobre Praktyki - Zależy nam na jakości życia ludzi w kraju. Od kilku lat zbieramy dobre praktyki najlepszych organizacji i opisujemy je w serii książek.

Świadomość gospodarcza - Pracujemy nad świadomością nadchodzącej recesji by ludzie przygotowali się na zagrożenia płynące z: koszmarnej demografii, wzrostu niskich stóp procentowych (ich podniesienie spowoduje bankructwo państwa), wahań walut (dług państwa jest w znacznej części w franku i euro), wojny gospodarczej Niemiec (praca delegowana, niekorzystne przepisy narzucane przez instytucje UE, wzrost kosztów energii).

Pomagamy ponieważ każdy z nas czasem potrzebuje wsparcia - Krystian Pluciak Flow Up Group (na zdjęciu niemal śmiertelny wypadek w jakim uczestniczyliśmy).