Naszą bazą jest autorski proces rozwoju kultury organizacyjnej FlowUp

To uniwersalny schemat wzrostu organizacji. Jest on oparty z jednej strony o twarde narzędzia biznesowe z drugiej o psychologiczne potrzeby rozwoju świadomości ludzi w organizacjach. Te pierwsze pozwalają podnieść zysk, wyeliminować braki i opóźnienia. Te drugie rozwijają przywódców organizacji, komunikację i zaangażowanie.
Razem stają się procesem tworzącym przewagę niemożliwą do skopiowania.

Opis

Poziom

Zagrożenia

Naturalną pierwsza potrzebą biznesu jest zapewnienie zyskowności dziś i w przyszłości.

Zysk
1

Nadmierna kontrola i dominacja, która jest efektem strachu jaki wkrada się w serca przywódców. Chciwość,ciągłe gaszenie pożarów, zarządzanie ręczne, brak zaangażowania ludzi.

 

Kiedy nasza firma jest zyskowna musimy skupić się na relacjach z klientami, partnerami i przede wszystkim pracownikami. Bez dobrych ludzi trudno będzie osiągnąć długofalowy sukces, lojalność, zaangażowanie i dobrą komunikację.

Harmonijne relacje
2

Problem z znalezieniem i zatrzymaniem pracowników, klientów i kluczowych partnerów.
Do firmy będą trafiać osoby rozsadzające organizację od środka, pojawi sie polityka i układy. Wzajemne obwinianie, manipulacje i nawyki plemienne. Fatalna komunikacja oparta o opinie, a nie fakty.

Jeśli jesteśmy zyskowni i potrafimy się świetnie komunikować pojawia się potrzeba osiągania wyników. Wprowadzamy więc miary systemowe i oddolnie tworzymy procesy, instrukcje i standardy pomagające lepiej pracować.

Profesjonalizacja
3

Silna hierarchia. Stworzenie korporacyjnej biurokracji. Brak sterowności i możliwości zmiany. Zarządzanie poprzez cele. Tworzenie się silnych silosów. 

Nasza firma nie jest już zarządzana przez menadżerów, a procesy. Ci przychodzą aby pomagać innym rozwiązywać problemy.

Przywództwo służebne
4

Jedynym zagrożeniem jest wprowadzenie samozarządzania bez uporządkowania poprzednich poziomów. 
Jest to miejsce pracy marzeń dla profesjonalistów.

Zrozumienie organizacji jako złożonego systemu, gdzie każdy z elementów na siebie wpływa i jest połączony. Umiejętność lokalizowana jednej rzeczy, której zmiana przyczyni się do oczekiwanego efektu. 

Świadomość
0

Walka z winnymi i skutkami, a nie przyczynami problemów. Opieranie decyzji o opinie, a nie fakty. Redukcjonizm pracowników do maszyn.

Zacznijmy od rozmowy, by potem wspólnie odpowiedzieć na trzy kluczowe pytania:

Co zmienić?
Na co zmienić?
Jak wywołać tę zmianę?

+48 606 699 479
kontakt@krystian-pluciak.pl