Sprawdźmy jaki jest obecnie potencjał oszczędnościowy Twojej firmy!

Badanie

Ilość etatów z tolerancją +/- 10%
Proszę na teraz podać uśrednioną wartość FV
( informację można znaleźć: “DEK-I-0”)
Wymień 5-10.