Zarządzanie procesowe/role (turkus)

Podnoszenie zysku przedsiębiorstw poprzez rozwiązania systemowe

FlowUp

Proces mierzenia i zarządzania kulturą organizacyjną FlowUp®

Podróż Lidera®

Żadna organizacja nie rozwinie się ponad przywódcę

Proces podnoszenia zyskowności i efektywności przedsiębiorstw FlowUp®

Terapeutyczna metoda rekrutacji

Narzędzie autorskie FlowUp

Szkolenie oraz wymiana myśli z prezesem najlepszej polskiej firmy jaką znaleźliśmy (Marco)

Audyt rozliczeń z ZUS-em w celu odnalezienia nadpłat

ROZLICZENIE W 100% OD SUKCESU!!!

Optymalizacja kosztów energii (prąd i gaz)

ROZLICZENIE W 100% OD SUKCESU!!!

Wdrożenie procesów i praktyki HR najlepszych firm w kraju

Księga Dobrych Praktyk – najlepiej zorganizowanych Polskich firm (książka)

Strategia CSR

Scena Biznesu

Warsztat: Ciało, Głos, Emocje

Poznaj samego siebie! / Gnothi Seauton! (gr.)

Indywidualne sesje rozwojowe

Wyprawa rozwojowa

Cykl warsztatów

Dlaczego kultura organizacyjna jest kluczową i niemożliwą do skopiowania przewagą biznesu?

Wystąpienie

Wycena i sprzedaż przedsiębiorstw

Odmienne stany teatralności

Audyt procesów zarządzania należnościami w firmie

Usuwanie przyczyn rotacji pracowników

Badanie & Działania naprawcze

Optymalizacja podatku od nieruchomości

Rozliczenie za sukces!!!

Sukcesja i zabezpieczenie majątku rodzinnego i firmy

Kontrole ZUS-u są coraz bardziej wnikliwe? Audyt poprawności rozliczeń

Warsztat z liderami Radka Bartosika

Redukcja rotacji pracowników magazynu z 63% do 14% oraz utraty kandydatów podczas rekrutacji

Badanie doświadczeń pracowników i organizacji pracy - Tajemniczy Pracownik

Optymalizacja składek na PFRON

ROZLICZENIE W 100% OD SUKCESU!!!

ZUS

PFRON

Wyprawa bohaterów® Jak podnieść zysk firmy bez kosztownych inwestycji oraz mierzyć i zarządzać kulturą organizacyjną?

Warsztat dla zarządu, Ty decydujesz o jego wartości

Oszczędności do 7 630 000 zł rozliczane w 100% od sukcesu!

Jak podejmować lepsze decyzje biznesowe? Wdrożenie rachunkowości przerobowej

Zmiana systemu miar w firmie

Eksport do Chin

Wzrost zysku

Zarządzanie projektami – projekty na czas

Sukcesja majątku