Poziom pierwszy Przetrwanie

Najważniejszym zadaniem firmy jest zapewnienie zysku, umożliwiającego dalszy rozwój. Jeśli nam brakuje środków do przetrwania pojawia się w naszych sercach strach. Przestajemy sobie ufać. Podejrzewamy drugą stronę o złą wolę np. pracownicy są leniwi więc trzeba ich karać i nagradzać. Pojawiają się plotki i polityka, grupy układów.

Przywództwo na tym poziomie wymaga managera kryzysowego. Kogoś kogo napędzają problemy.

Rozwój +

Zagrożenia -

Organizacja

Naszym zadaniem jest zadbać o zysk firmy. Wyniki finansowe, rozwój organizacyjny, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

 

Kontrola, chciwość, wyzysk i dyrektywność. Zarządzanie rzemieślnicze.​ Niska wartość firmy. Nieustanne kryzysy i gaszenie pożarów.

Pracownicy

Zdrowie, bezpieczeństwo i stabilność finansowa.

Obawa: Nie mam wystarczająco.
Prowadzi do kontroli i dominacji. Bardzo duża rotacja. Szeregowi pracownicy są w konflikcie z TOP kadrami i nawzajem się zwalczają, graja w gry.

Co jeśli pozostaniesz w paradygmacie przetrwanie?

Opóźnienia, projekty po czasie i wielozadaniowość

Odtwórz wideo

Strach determinujący np: do wprowadzenia pracy akordowej
(trzeba ich kontrolować karać i nagradzać bo są leniwi) praca na magazyn, polityka, dźwignia…

Odtwórz wideo

Lokalne optymalizacje (praca na magazyn ilość na H)

 

Odtwórz wideo

Przykładowe działania FlowUp

Poziom drugi Relacje

Skoro jesteśmy już zyskowni pojawia się w nas naturalna potrzeba tworzenia trwałych związków. To pole do pracy nad komunikacją, efektywnością spotkań. Rekrutacją.

Rozwój +

Zagrożenia -

Organizacja

Związki – relacje wspierają potrzeby organizacji. Lojalność, otwarta komunikacja, satysfakcja klienta.

Manipulacja, obwinianie, faworyzowanie, wewnętrzna rywalizacja. Dużo niedomówień przyczynia się do błędów i niskiej jakości.

Pracownicy

Poczucie bezpieczeństwa i miłości. Rodzina, przyjaźń, lojalność i szacunek.

Obawa: Nie jestem wystarczająco kochany.
Prowadzi ona do zazdrości, poczucia winy i dyskryminacji. Zaczynamy mówić o opiniach, a nie faktach. Nakładamy maski na nasze wartości i ukrywamy pomysły i to co jest ważne.

Co jeśli pozostaniesz w paradygmacie relacje są nieistotne?

Silny vs. słaby 

Odtwórz wideo

Komunikacja z przemocą

Odtwórz wideo

Ludzie są dobrzy

 

Odtwórz wideo

Przykładowe działania FlowUp

Poziom trzeci Profesjonalizacja

To czas na pełną profesjonalizacje firmy poprzez standardy, instrukcje, procedury, procesy, zasady. Będziemy chcieli zwiększyć wydajność tego co już mamy.
Ludzie doskonalą świadomość samooceny, koncentrując się na wydajności firmy, wynikach (miary), jakości (braku wad), doskonałości i najlepszych praktykach.

Rozwój +

Zagrożenia -

Organizacja

Systemy i procesy o wysokiej wydajności. wychodzące od pracowników i ułatwiające ich pracę.
Wysoka jakość w stosunku do całej firmy. Niezawodność produktów. Wydajność i doskonalenie wszystkiego, zawsze. Uczenie się na błędach.

Hierarchia, biurokracja i chaos. Obudowanie swoich silosów procedurami w celu zabezpieczenia pozycji i statusu. Zbędne i nieżyciowe procedury narzucane z góry.

Pracownicy

Poczucie własnej wartości.
Pewność siebie, kompetencja, samodzielność. Wiem co jest ważne dla mojej organizacji, czy dobrze pracuję.

Obawa: Nie jestem wystarczająco dobry. Prowadzi do potrzeby posiadania władzy, autorytetu lub statusu. Tworzenia procesów dla poczucia własnej ważności (nie klienta) lub narzucanie wyniszczających targetów do pracowników.

Co jeśli pozostaniesz w paradygmacie relacje są nieistotne?

Silny słaby 

Odtwórz wideo

Komunikacja z przemocą

Odtwórz wideo

Ludzie są dobrzy

Odtwórz wideo

Przykładowe działania FlowUp

Poziom czwarty Transformacja

Na poziomie transformacji pojawia się skupienie – klimat – ciągłego uczenia się i wzmacniania pozycji pracowników w wyniku czego organizacja może żywo reagować i łatwo przystosowywać się do zmian w swoim wewnętrznym i zewnętrznym środowisku. R. B.

Rozwój +

Organizacja

Podmiotowość pracowników. Bieżące udoskonalenia i zaangażowanie pracowników. Adaptacja, odpowiedzialność, praca zespołowa, zorientowanie na cele, ciągłe doskonalenie.

Pracownicy

Pozbycie się lęków. Znalezienie odwagi, by wzrastać i rozwijać się. Adaptacja, ciągłe ulepszanie wszystkiego przez wszystkich, rozwój osobisty.

Możliwości wynikające z Transformacji

Przywództwo służebne

Odtwórz wideo

Przykładowe działania FlowUp

Poziom piąty CSR służba

Powstanie unikalna przewaga konkurencyjna wynikająca z kultury organizacyjnej. Wspólny niezapisany sposób myślenia, wartości i sposobu pracy. Pojawi się potrzeba zmiany świata i pomocy lokalnej społeczności. Nasze produkty będą musiały teraz robić różnicę by nas zadowolić.

Rozwój +

Organizacja

Znalezienie większego sensu istnienia organizacji. Zaangażowanie w ważne dla ludzi projekty społeczne jak np. edukacja ekonomiczna dzieci. Silna współpraca, szukanie strategicznych sojuszy.

Pracownicy

Zmiana świata na lepszy. Myślenie o dalekiej przyszłości. Silne wspólne wartości, entuzjazm, autonomia, sprawiedliwość, zabawa.

Możliwości wynikające z CSR

Klienci

Odtwórz wideo

Reklama i PR

Odtwórz wideo

Dostawca

Odtwórz wideo

Przykładowe działania FlowUp