Zacznijmy od podniesienia Twojego zysku,
zakończmy na zwycięskiej kulturze organizacyjnej

Bez kosztownych inwestycji

Szkolenia, sztuczki, doradzanie?

Kultura organizacyjna

Jak: Umiejętności, procesy

Sens, wartości, postawy, nawyki

System / Potrzeby np. przetrwanie VS. coaching

Zrozumieć organizację

Przyczyny, ograniczenie, bezpieczeństwo, zrozumienie kultury

System

(przyczyna) Badanie przyczyn odchodzenia z firmy

Zysk

Ograniczenie wyznacza nam kierunek Twojego wzrostu

Jak wprowadzamy zmiany?

System
Sens
Świadomość, potrzeby
Postawa, a nie korzyść

Wartości

Proces sprzątanie

Zebraliśmy najlepsze praktyki w kraju, w naszym kontekście kulturowym i prawny.

Psychologia

Biznes

Rezulataty