Przedsiębiorcy to rzadko menadżerowie…

Przedsiębiorcy to rzadko menadżerowie…

Katarzyna Gierczak Grupińska (Fundacja Firmy Rodzinne i firma GELG) w naszej rozmowie Księga Dobrych Praktyk – najlepiej zorganizowanych polskich firm bardzo słusznie zauważa, że ktoś możne być wspaniałym i skutecznym przedsiębiorcą. Jednak niekoniecznie idzie to w parze z skutecznością w zarządzaniu i zaufaniem by odpowiedzialność dać komuś obcemu.

Widzę gigantyczną przepaść w firmach sterowanych ręcznie i tych sprofesjonalizowanych z zarządem, procesami, instrukcjami, odpowiedzialnością od samego dołu, opisanymi rolami…