Audyt procesów zarządzania należnościami w firmie

Działania windykacyjne przypominają gaszenie pożaru. Bardzo często jednak, zanim ten pożar wybuchnie, mamy do czynienia z wieloma sygnałami, które go zapowiadają. I podobnie, jak profesjonalny specjalista do spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego, tak Anna Gąsiorowska podczas audytu wykonywania czynności windykacyjnych wskaże te elementy w funkcjonowaniu firmy, które mogą stać się zarzewiem pożaru. I jako profesjonalistka, nie tylko pokaże jak nie dopuszczać do pożarów, ale też, jeśli takowe się pojawią, jak z nimi walczyć.

Nasz audyt można również porównać do sprawdzania szczelności instalacji gazowych. Ulatniający się gaz jest niewyczuwalny, dopóki nie narobi wielkich szkód. Podobnie jest z Państwa należnościami – małe kwoty i małe opóźnienia są ignorowane, dopóki problem z nimi nie urośnie do gigantycznych rozmiarów.

Zatem w każdym przypadku lepiej zapobiegać niż później niwelować skutki nieleczenia!

Zakres

 • analiza aktualnych procedur zarządzania należnościami (kto, jak, kiedy)
 • analiza bezpieczeństwa transakcji (sprawdzanie wiarygodności klientów)
 • badanie zdolności i potencjału negocjacyjnego każdego, kto rozmawia o pieniądzach
 • przepływ informacji i komunikacja w organizacji
 • przejrzystość i bezpieczeństwo sprzedaży na kredyt

Audyt wykonywania czynności windykacyjnych w siedzibie Klienta zawsze rozpoczyna się od analizy zarówno należności przeterminowanych, jak i wszystkich innych. Takie działanie pozwoli na poznanie polityki zarządzania należnościami w firmie, ale także już na tym etapie audytu wskaże te płatności, które trzeba mieć pod szczególną kontrolą i które mogą w najbliższym czasie przeterminować się.

Po wnikliwej analizie należności, przychodzi czas na analizę procesu zarządzania należnościami. Wspólnie prześledzimy krok po kroku wszystkie działania windykacyjne, które Państwo podejmują wobec swoich kontrahentów. Na tym etapie Anna Gąsiorowska wskaże te elementy procesu zarządzania należnościami, które można usprawnić, poprawić, by ten proces był jak najbardziej efektywny.

W dalszej kolejności przystąpimy do gaszenia pożarów. Audyt należności przeprowadzany przez Annę Gąsiorowską to nie tylko suche fakty spisane w dokumencie po audytowym, ale też realne działania zmierzające do odzyskiwania należności. Pod jej okiem osoba odpowiedzialna za odzyskiwanie należności, po wstępnym szkoleniu, podejmie pierwsze kroki zmierzające do odzyskania wierzytelności. Dzięki takiemu podejściu, naocznie będzie można się przekonać, że wnioski dotyczące procesu zarządzania należnościami, po wprowadzeniu w życie, sprawdzają się w praktyce, a Państwa firmowy windykator po każdej czynności windykacyjnej otrzyma profesjonalną informację zwrotną, by jego praca była jak najbardziej efektywna.

Audyt wykonywania czynności windykacyjnych przyniesie Państwa firmie wiele korzyści. Najważniejsze z nich to poprawa szybkości spływu pieniędzy od kontrahentów , przejrzystość procedur kontroli należności, która jest dużym atutem wobec banków czy ubezpieczycieli, obniżenie wskaźnika rotacji należności, zmniejszenie kosztów działań windykacyjnych oraz skrócenie czasu potrzebnego na odzyskanie należności.

Nie można również zapominać o tym, że cały czas podczas audytu należności oraz po nim, Anna Gąsiorowska będzie służyła Państwu swoim doświadczeniem, wiedzą oraz będzie do Państwa dyspozycji w przypadku pojawienia się dodatkowych pytań, wątpliwości lub problemów.

Korzyści

 • zdecydowana poprawa spływu należności w przedsiębiorstwie
 • polepszenie relacji z klientami, także tymi “trudnymi”
 • budowanie wzajemnej więzi i zaufania pomiędzy kontrahentami
 • zarządzanie pieniędzmi, które są na koncie, a nie tylko “na papierze”
 • zwiększenie bezpieczeństwa transakcji
 • skorzystanie z doświadczenia i wiedzy niezwykle skutecznego trenera windykacyjnego, praktyka, który może się pochwalić ponadprzeciętnymi wynikami w zarządzaniu należnościami swoich Klientów oraz trenerem personalnym i negocjatorem, który do perfekcji opanował budowanie relacji pomiędzy kontrahentami.

Cele

 • poprawa szybkości spływu pieniędzy od kontrahentów

 • przejrzystość procedur kontroli należności, które jest dużym atutem wobec banków czy ubezpieczycieli

 • obniżenie wskaźnika rotacji należności

 • zmniejszenie kosztów działań windykacyjnych

 • skrócenie czasu potrzebnego na odzyskanie należności

Jesteś gotów zacząć z nami projekt?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne prace

Likwidacja zatorów płatniczych, wsparcie w windykacji

Zarządzanie projektami – projekty na czas

Jak podejmować lepsze decyzje biznesowe? Wdrożenie rachunkowości przerobowej