ROZLICZENIE W 100% OD SUKCESU!!!

Audyt rozliczeń z ZUS-em w celu odnalezienia nadpłat

Oszczędności z składek ZUS. Najwyższa znaleziona kwota to około 1 000 000 zł - usługa rozliczana wyłącznie od sukcesu!

Około 63% przedsiębiorstw niezależnie od swojej wielkości nadpłaca składki ZUS. Wiemy jak odzyskać Twoje środki za minione lata i jak pomóc Ci płacić mniej w przyszłości.

Rozliczenie w 100% od sukcesu!

h

Czas Twoich pracowników niezbędny do realizacji usługi

m i e s i ą c

Czas realizacji

Usługa w 100% realizowana zdalnie

 

Dla kogo jest ta usługa?

Każda firma, która zatrudnia przynajmniej około 15 osób.
Jednak skala zatrudnienia przekłada się w znacznym stopniu na możliwe do odnalezienia oszczędności.

Niezależnie od swojej wielkości i profesjonalizacji około 63% firm nadpłaca składki do ZUS-u. Wynika to z ciągłych zmian przepisów, stawek, oprogramowania, rotacji w dziale kadr, błędnego procesu rozliczeń i innych czynników.

Dlaczego ta usługa ma potencjał?

Analizujemy wszystkie składki ZUS-owskie, a nie tylko wypadkową.
Składki za ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dlaczego warto pracować z nami?

Działamy dzięki autorskiej metodologii naszego eksperta, który pracował w urzędzie między innymi jako Inspektor kontroli przez 15 lat. Od 9 lat jest po stronie biznesu.

Możliwe wyniki

Najwyższa znaleziona kwota to około 1 100 000 zł.

Korzyść i przewagi wynikające ze zmiany

Uwolnione środki na inwestycje i bieżące wydatki bez kosztów. Poprawienie kondycji firmy.

Możliwe konsekwencje zignorowania tego obszaru?

Nadpłacane składki pozostaną w ZUS-ie, a nie na Twoim koncie firmowym. Niektóre składki możesz nadal nadpłacać w przyszłości.

Pułapki i trudności

Ryzyko występuje jednie po stronie Flow Up Group. Jeśli nie znajdziemy nadpłat w Twoim przedsiębiorstwie to my stracimy czas i środki.

Od czego zaczniemy?

⋙ Ankieta oceniająca potencjał
⋙ Umowa z rozliczeniem od sukcesu
⋙ Dwutygodniowa analiza wstępna potencjału oszczędnościowego
⋙ Opracowanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
⋙ Uzyskanie oszczędności
⋙ Rozliczenie

Podobne rozwiązania

Audyt rozliczeń z ZUS-em w celu odnalezienia nadpłat

ROZLICZENIE W 100% OD SUKCESU!!!

Optymalizacja kosztów energii (prąd i gaz)

ROZLICZENIE W 100% OD SUKCESU!!!

Optymalizacja podatku od nieruchomości

Rozliczenie za sukces!!!

Optymalizacja składek na PFRON

ROZLICZENIE W 100% OD SUKCESU!!!

Optymalizacja zużycia energii w wyniku poprawy funkcjonowania systemów sprężonego powietrza (sprężarki, kompresory)

Optymalizacja kosztu transportu paczkowego, paletowego

ROZLICZENIE W 100% OD SUKCESU!!!

Ustalmy termin 20 minutowej rozmowy by zweryfikować Twój potencjał oszczędnościowy

+48 606 699 479

krystian.pluciak@flowup.pl

Podobne prace

Optymalizacja kosztu transportu paczkowego, paletowego

ROZLICZENIE W 100% OD SUKCESU!!!

Optymalizacja zużycia energii w wyniku poprawy funkcjonowania systemów sprężonego powietrza (sprężarki, kompresory)

Optymalizacja składek na PFRON

ROZLICZENIE W 100% OD SUKCESU!!!