Badanie doświadczeń pracowników i organizacji pracy - Tajemniczy Pracownik

Redukcja rotacji pracowników magazynu z 63% do 14% oraz utraty kandydatów podczas rekrutacji

Jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy badania doświadczeń pracowników i efektywności zarządzania organizacji sprawdzając to od środka jako Tajemniczy Pracownicy!
Szukamy co przeszkadza ludziom w dobrej pracy i co systemowo powstrzymuje organizację przed wzrostem. Skupiamy się na najbardziej problematycznym dziale - obszarze firmy, zawsze poszukując przyczyn, a nie winnych.

Sprawdzamy użyteczność

Jak wprowadzany jest do firmy nowy człowiek? Czy pracownicy mają wszystkie niezbędne narzędzia do pracy? Czy mają się do kogo zwrócić o pomoc? Jak samo stanowisko i system w firmie wpływają na postawę-zachowanie ludzi? Czy rozwiązania IT, procesy, instrukcje, procedury wspierają pracę, przeszkadzają jej czy ich brakuje?

Sprawdzamy doświadczenia

Jaka jest kultura organizacyjna, czyli co o firmie mówią pracownicy, jakie postawy i zachowania przenoszą na nowych ludzi? Jaka jest atmosfera i komunikacja.

Sprawdzamy zarządzanie

Szukamy przyczyn powodujących określone skutki jak wysoka rotacja, opóźnienia i wiele innych w miejscu do jakiego wysyłamy Tajemniczego Pracownika.

"Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej."

Henry Ford

Kiedy będę potrzebować takiego wewnętrznego audytu?

Ludzie

Duża rotacja.
Niskie zaangażowanie kadry.
Fatalna komunikacja.

 

Zarządzanie

Dział/proces powodujący wiele problemów jakościowych, komunikacyjnych, operacyjnych.

Co jeśli to zignoruję?

Często jesteśmy tak zaabsorbowani rutyną, że zatracamy z oczu perspektywę pracownika. Pracę na samym dole organizacji. Zaczynamy widzieć tylko liczby i wyniki. Nie wiem co tak naprawdę się dzieje w organizacji i jak nasze działania odgórne wpływają na pracę i funkcjonowanie organizacji.

Rozwiązanie

Anonimowa praca operacyjna na niższym stanowisku. Obserwacja składa się z dwóch głównych obszarów użyteczności miejsca pracy, doświadczeń jakie towarzyszą w tej pracy i analizy systemowej problemów pojawiających się w tym dziale.

Zmniejszenie rotacji. Wzrost zaangażowanie dzięki zmianą wprowadzanym po obserwacji. Lepsza organizacja miejsca pracy. Sugestie zmian systemowych negatywnie wpływających na ludzi i zysk firmy. Lokalizacja przyczyn problemów w najbardziej niebezpiecznym dziale organizacji.

Osoby decyzyjne

Proces

Czas realizacji

Zarząd, kierownictwo wyższe.
Dyrektor personalny lub operacyjny/produkcji

Identyfikacja celów obserwacji.

Badanie 20 dniowe.

Spotkanie wraz z prezentacją wyników i propozycją działań naprawczych.

Minimum 20 dni roboczych obserwacji.

Przykładowe rezultaty

%
Czasu pracy ludzie nie robili nic efektywnego - niskie czasy pracy w systemie akordowym
%
Wzrost mocy produkcyjnej przez likwidację biurokratycznej normy ISO
%
Pracowników (łącznie z kierownictwem) kalkulowało jak nie wyrobić normy - żeby jej nie podniesiono, pracując na około 70%
%
Miesięcznej rotacji pracowników na magazynie przez system wynagrodzeń

Kto będzie dla Ciebie pracować?

Marcin

Badania psychologiczne, Optymalizacje kosztów

Grzegorz

Trener
Zarządzanie systemowe (Teoria Ograniczeń & Kultura Organizacyjna)

Krystian

Architekt kultury organizacyjnej
Jesteś gotów zacząć z nami projekt?

Zacznijmy od rozmowy, by potem wspólnie odpowiedzieć na trzy kluczowe pytania:

Co zmienić?
Na co zmienić?
Jak wywołać tę zmianę?

+48 606 699 479
kontakt@krystian-pluciak.pl

Odtwórz wideo

Podobne prace

Około 500 000 zł oszczędność oraz podniesienie efektywności firmy produkcyjnej

Spadek ilości reklamacji klienta R/R o 72% z 87 do 24 oraz wzrost przerobu zakładu o 750 000 zł

60 osobowa samozarządzająca się firma