Badanie ilościowe

Wdzięczności do organizacji

Wdzięczność do organizacji jest efektem. To jaką postawę pracownik obierze w stosunku do firmy będzie rezultatem stworzonych przez pracodawcę wspierających warunków lub nie.

W naszym badaniu będziemy dociekać czy Twoja firma bazuje na czynnikach, które w odbiorze pracownika dbają o jego dobrostan i determinują w konsekwencji postawy odwdzięczające sie samej organizacji.

Zależność jest prosta: Jeśli w percepcji pracownika organizacja zapewnia mu wsparcie i dba o jego dobro, następnie zgodnie z zasadami wymiany społecznej i zasadą wzajemności, osoba będzie dbać o dobro organizacji wypełniając swoje obowiązki właściwie identyfikując się z celami biznesowymi firmy i angażując się w dalszy rozwój firmy.

Badanie uzyskało pozytywną weryfikację Alfa Cronbacha (α) – współczynnik rzetelności testów psychologicznych! Uzyskane wyniki potwierdzają, że Skala Wdzięczności do organizacji posiada bardzo dobre właściwości psychometryczne i może być wykorzystywana w praktyce do badania zaufania do menedżerów w organizacjach w Polsce.

 

Dane

Jak wygląda wdzięczność do Twojej organizacji? 86% czyli blisko 9 na 10 Polaków jest otwartych na nowe oferty pracy!!! – wynika z najnowszych badań Pracuj.pl

 

Jak możemy Ci pomóc?

1

Ustalimy dokładny cel badania

2

Przeprowadzimy ankietę ilościową

Zastosowano następujące miary: Skala Postrzeganego Wsparcia Opiekuna, Kwestionariusz Postrzeganego Stresu w Pracy, Skala Wdzięczności wobec Organizacji, Skala Lojalności Organizacji oraz 2 miary – dotyczące chęci odejścia i satysfakcji z pracy.
3

Przedstawimy rezultat oraz wskazania

Do 200 etatów

13 306
  • Badanie
  • Analiza i opracowanie raportu
  • Konsultacja co należy zmienić

201 - 1 000 etatów

19 602
  • Badanie
  • Analiza i opracowanie raportu
  • Konsultacja co należy zmienić

Powyżej 1 001 etatów

29 250
  • Badanie
  • Analiza i opracowanie raportu
  • Konsultacja co należy zmienić

Kto będzie dla Ciebie pracować?

Marcin Wnuk łączy naukę i praktykę biznesu. 

Ze strony biznesu tworzył od podstaw dział HR stając się kolejno jego dyrektorem, dyrektorem administracji by finalnie pełnić rolę Prokurenta w Komputronik SA. Był też dyrektorem generalnym innych firm.

Z drugiej strony Adiunkt w Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii UAM. Jego praca naukowa koncentruje się wokół zagadnień związanych z uwarunkowaniami dobrostanu pracowników oraz motywacji do zmiany pracy. Zajmuje się prowadzeniem diagnozy i interwencji w organizacjach.

Jest twórcą kilku narzędzi, które wykorzystuje również w diagnozie przedsiębiorstw, takich jak Skala Wdzięczności wobec Organizacji, Skala Lojalności Organizacyjnej czy Skala Zaufania do Przełożonego.

30 minutowa bezpłatna konsultacja

Wypełnij formularz

17 sekund

Ustal dogodny termin

Konsultacja online

30 minut

 

Podobne prace

Employer branding – jak stać się miejscem pracy marzeń dla lokalnej społeczności?

Warsztat przed projektem

Księga Dobrych Praktyk – najlepiej zorganizowanych polskich firm

Książka

Dopasowanie kulturowe podczas fuzji/przejęć