Badanie ilościowe

Zaufanie do przełożonego

Zaufanie do lidera jest jedną z najczęściej poruszanych kwestii w dyskusjach o przywództwie. Możemy o nim poczytać w opracowaniach naukowych czy w popularnych publikacjach między innymi Stephena Coveya i innych. Niestety na mówieniu się zazwyczaj kończy.

Dlatego opracowaliśmy naukowe narzędzie do mierzenia zaufania do menedżerów.
Rezultaty naszych badań potwierdzają, że postrzegane wsparcie otrzymane od przełożonego jest predyktorem wdzięczności oraz lojalności wobec organizacji. 

Nasze badanie uzyskało pozytywną weryfikację Alfa Cronbacha (α) – współczynnik rzetelności testów psychologicznych!
Uzyskane wyniki potwierdzają, że Skala Zaufania do Opiekuna posiada bardzo dobre właściwości psychometryczne i może być wykorzystywana w praktyce do badania zaufania do menedżerów w organizacjach w Polsce.

Dane

Zaufanie jest podstawowym elementem, w oparciu o który dokonuje się wymiana społeczna pomiędzy podwładnym i przełożonym, sprzyjając budowaniu pozytywnych więzi w pracy oraz kształtowaniu długofalowej relacji między nimi.

 

Rezultaty badań Marcina potwierdzają, że postrzegane wsparcie otrzymywane od przełożonego ma istotny wpływ na kilka aspektów. Założono, że zaufanie pracownika do menedżera zgodnie z regułą wzajemności będzie wpływało na jego poczucie wdzięczności wobec organizacji, którą przełożony uosabia, oraz powodowało u niego potrzebę odpłacenia się poprzez lojalną postawę względem niej. W związku z tym oczekiwano, że zaufanie do przełożonego będzie pozytywnie związane z wdzięcznością i lojalnością wobec organizacji.

Zaufanie jako fenomen społeczny stanowi przedmiot badań wielu dziedzin nauki, takich jak zarządzanie, psychologia, socjologia, ekonomia, prawo czy medycyna. W psychologii pracy i organizacji kładzie się nacisk na identyfikację czynników sprzyjających budowaniu i kształtowaniu zaufania w relacjach pracownik–organizacja, pracownik–przełożony czy pracownik–współpracownicy.

 

Jak możemy Ci pomóc?

Ustalimy stan aktualny zaufania do przełożonych w Twojej organizacji. Przedstawimy mocne i słabe strony. Co najbardziej istotne dobierzemy wskazania co należy zmienić by znacząco poprawić ten element w organizacji.

1

Ustalimy dokładny cel badania

2

Przeprowadzimy ankietę ilościową

Zastosowano następujące miary: Skala Postrzeganego Wsparcia Opiekuna, Kwestionariusz Postrzeganego Stresu w Pracy, Skala Wdzięczności wobec Organizacji, Skala Lojalności Organizacji oraz 2 miary – dotyczące chęci odejścia i satysfakcji z pracy.
3

Przedstawimy rezultat oraz wskazania

Do 200 etatów

13 306
  • Badanie
  • Analiza i opracowanie raportu
  • Konsultacja co należy zmienić

201 - 1 000 etatów

19 602
  • Badanie
  • Analiza i opracowanie raportu
  • Konsultacja co należy zmienić

Powyżej 1 001 etatów

29 250
  • Badanie
  • Analiza i opracowanie raportu
  • Konsultacja co należy zmienić

Kto będzie dla Ciebie pracować?

Marcin Wnuk łączy naukę i praktykę biznesu. 

Ze strony biznesu tworzył od podstaw dział HR stając się kolejno jego dyrektorem, dyrektorem administracji by finalnie pełnić rolę Prokurenta w Komputronik SA. Był też dyrektorem generalnym innych firm.

Z drugiej strony Adiunkt w Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii UAM. Jego praca naukowa koncentruje się wokół zagadnień związanych z uwarunkowaniami dobrostanu pracowników oraz motywacji do zmiany pracy. Zajmuje się prowadzeniem diagnozy i interwencji w organizacjach.

Jest twórcą kilku narzędzi, które wykorzystuje również w diagnozie przedsiębiorstw, takich jak Skala Wdzięczności wobec Organizacji, Skala Lojalności Organizacyjnej czy Skala Zaufania do Przełożonego.

30 minutowa bezpłatna konsultacja

Wypełnij formularz

17 sekund

Ustal dogodny termin

Konsultacja online

30 minut

 

Podobne prace

Księga Dobrych Praktyk – najlepiej zorganizowanych polskich firm

Książka

Wyprawa rozwojowa

Warsztat terenowy

Znacząco zredukuj rotację

Badanie ilościowe