Badanie ilościowe

Znacząco zredukuj rotację

Dziś coraz trudniej o pracownika. Co roku ubywa kilkaset tysięcy ludzi w wieku produkcyjnym, tym bardziej rotacja staje się bardzo istotnym wyzwaniem dla biznesu. To również bardzo kosztowne zjawisko ponieważ standardowa utrata pracownika to szacowany koszt między 18 000 PLN do 120 000 PLN. Do tego dochodzą inne elementy jak spadek mocy przerobowych firmy, spadek motywacji zespołów, ciągły drenaż wiedzy do konkurencji.

 

Dane

86% czyli blisko 9 na 10 Polaków jest otwartych na nowe oferty pracy!!! – wynika z najnowszych badań Pracuj.pl

Ile osób z Twojej firmy jest zainteresowane odejściem oraz z jakiej przyczyny?

 

A ile kosztuje mnie rotacja?

Odejście:

 • spadek efektywności osoby która już podjęła decyzję
 • sygnał społeczny dla innych kolegów i obciążenie ich dodatkową poracą
 • utrata wiedzy, wprawienia…
 • tymczasowy spadek mocy przerobowych firmy
 

Poszukiwanie

 • koszt przygotowań do rekrutacji, emisji ogłoszeń
 • EB
 • czas na selekcję aplikacji i rozmowy z kandydatami
 • negocjacje warunków
 • oczekiwanie na rozpoczęcie pracy kandydata
 

Nowy pracownik

 • szkolenia, wprowadzenie, zakup rzeczy niezbędnych do pracy
 • spadek motywacji i produktywności zespołów w skutek częstego wdrażania nowych osób
 • kilka dni, tygodni lub misięcy na optymalne wejście w rolę kandydata
 • koszt błędnej rekrutacji, niedopasowania
 

Rotacja często dotyka obszarów,
które ograniczają moce przerobowe całej firmy

Szybciej, bezpieczniej, trwalej i taniej będzie...

Przeprowadzimy dla Ciebie nowatorskie badanie statystyczne, które zobrazuje nam jakie czynniki odpowiadają za chęć opuszczenia organizacji. W efekcie dowiesz się co należy zmienić by w znaczącym stopniu zredukować rotację i zapobiec stratą.

 

Znacząco zredukuj rotację

Badanie ilościowe

Tajemniczy Pracownik

BADANIE JAKOŚCIOWE PROCESU REKRUTACJI, WDROŻENIA ORAZ ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJ

Zmniejszy się rotacja

 

Trwała poprawa

 

Likwidacja błędnego koła, kosztów

 

Proces

1

Ustalenie celu

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Ab repellendus, eius ad veniam facilis obcaecati optio porro explicabo. Dolorem doloremque neque ad omnis nesciunt esse earum minus illum atque iusto.
2

Wykonanie badania

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Ab repellendus, eius ad veniam facilis obcaecati optio porro explicabo. Dolorem doloremque neque ad omnis nesciunt esse earum minus illum atque iusto.
3

Raport

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Ab repellendus, eius ad veniam facilis obcaecati optio porro explicabo. Dolorem doloremque neque ad omnis nesciunt esse earum minus illum atque iusto.
4

Interwencja

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Ab repellendus, eius ad veniam facilis obcaecati optio porro explicabo. Dolorem doloremque neque ad omnis nesciunt esse earum minus illum atque iusto.
5

Twoja fluktuacja spadła

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Ab repellendus, eius ad veniam facilis obcaecati optio porro explicabo. Dolorem doloremque neque ad omnis nesciunt esse earum minus illum atque iusto.

Do 200 etatów

13 306
 • Badanie
 • Analiza i opracowanie raportu
 • Konsultacja co należy zmienić

201 - 1 000 etatów

19 602
 • Badanie
 • Analiza i opracowanie raportu
 • Konsultacja co należy zmienić

Powyżej 1 001 etatów

29 250
 • Badanie
 • Analiza i opracowanie raportu
 • Konsultacja co należy zmienić

Kto będzie dla Ciebie pracować?

Marcin Wnuk łączy naukę i praktykę biznesu. 

Ze strony biznesu tworzył od podstaw dział HR stając się kolejno jego dyrektorem, dyrektorem administracji by finalnie pełnić rolę Prokurenta w Komputronik SA. Był też dyrektorem generalnym innych firm.

Z drugiej strony Adiunkt w Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii UAM. Jego praca naukowa koncentruje się wokół zagadnień związanych z uwarunkowaniami dobrostanu pracowników oraz motywacji do zmiany pracy. Zajmuje się prowadzeniem diagnozy i interwencji w organizacjach.

Jest twórcą kilku narzędzi, które wykorzystuje również w diagnozie przedsiębiorstw, takich jak Skala Wdzięczności wobec Organizacji, Skala Lojalności Organizacyjnej czy Skala Zaufania do Przełożonego.

Tylko usunięcie przyczyny determinującej to, że ludzie chcą odejść z firmy może zredukować skutek - rotację

30 minutowa bezpłatna konsultacja

Wypełnij formularz

17 sekund

Ustal dogodny termin

Konsultacja online

30 minut

 

Każdego roku ubywa pracowników

Jeśli będziesz tracić pracowników na rzecz konkurencji coraz trudniej będzie o nowych ludzi. Za trzy pokolenia będzie nas tylko 30% z obecnej populacji. 

 

 

Podobne prace

Kultura innowacyjności

Zaufanie do przełożonego

Badanie ilościowe

Wdzięczności do organizacji

Badanie ilościowe