Badanie & Działania naprawcze

Usuwanie przyczyn rotacji pracowników

Badanie ma za cel zweryfikować jaki procent pracowników myśli o odejściu z pracy i co jest kluczowe, z jakiego powodu chcą odejść. Następnie przeprowadzenie działań naprawczych, których celem jest usunięcie tych przyczyn.

Może się przykładowo okazać, że kluczowym obszarem działań naprawczych będzie zaufanie do przełożonego. Bardzo często jest tak, że jedynie 5 czynników wpływa aż w 59% na chęć zmiany pracy. Zaczniemy od nich?

"Postęp jest niemożliwy bez zmiany, a ci, którzy nie potrafią zmieniać swojego sposobu myślenia, nie potrafią zmieniać niczego."

Georgie Bernard Shaw

Kiedy będę tego potrzebować?

Duża rotacja.

Problem z pozyskaniem nowych pracowników.

Niskie zaangażowanie.

Brak zrozumienia perspektywy pracownika. Tego jak na jego doświadczenia wpływa system, firma i atmosfera.

Co jeśli to zignoruję?

Często jesteśmy tak zaabsorbowani rutyną, że zatracamy z oczu perspektywę pracownika. Zaczynamy widzieć tylko liczby i wyniki. Nie wiemy co tak naprawdę dzieje się w organizacji i jak nasze działania odgórne wpływają na pracę i funkcjonowanie organizacji. Nie wiemy dlaczego tak naprawdę ludzie od nas odchodzą, a to oznacza koszty. Koszty utraconej wiedzy, złej jakości, szkoleń i wiele innych.

Rozwiązanie

Badania są opracowane przez psychologa, wykładowcę akademickiego i eksperta w tym obszarze z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku dyrektora personalnego dużej firmy.
Zgodnie z zasadami i metodologią badań naukowych w przeciwieństwie do wielu obecnych na rynku błędnie opracowanych raportów lub niedopasowanych kulturowo np. przetłumaczone badania 1:1 z USA.

Osoby decyzyjne

Proces

Czas realizacji

Dyrektor personalny, zarząd i kierownicy działów.

Badanie online.

Po zebraniu wyników opracujemy plan działań naprawczych w obszarze najbardziej wpływającym na chęć odejścia z organizacji.

 

Minimum 20 dni roboczych.

Jeśli pracownicy nie mają możliwości wykonać badań online okres ten może wydłużyć się o klika dni.

Możemy oczywiście dla uwiarygodnienia przekazać referencje na przykład z firmy Komputronik S.A.

Przykładowe rezultaty

%
Miesięcznej rotacji pracowników na magazynie przez system wynagrodzeń
%
Czasu pracy ludzie nie robili nic efektywnego - niskie czasy pracy w systemie akordowym
%
Pracowników (łącznie z kierownictwem) kalkulowało jak nie wyrobić normy - żeby jej nie podniesiono, pracując na około 70%

Kto będzie dla Ciebie pracować?

Marcin

Badania psychologiczne, Optymalizacje kosztów

Grzegorz

Trener
Zarządzanie systemowe (Teoria Ograniczeń & Kultura Organizacyjna)

Krystian

Architekt kultury organizacyjnej
Jesteś gotów zacząć z nami projekt?

Zacznijmy od rozmowy, by potem wspólnie odpowiedzieć na trzy kluczowe pytania:

Co zmienić?
Na co zmienić?
Jak wywołać tę zmianę?

+48 606 699 479
kontakt@krystian-pluciak.pl