Automatyzacja czynności procesów firmowych do formy IT

Warsztat z liderami Radka Bartosika

2/2