Redukcja rotacji pracowników magazynu z 63% do 14% oraz utraty kandydatów podczas rekrutacji

Badanie doświadczeń pracowników i organizacji pracy - Tajemniczy Pracownik

Odmienne stany teatralności

Wyprawa rozwojowa

Cykl warsztatów

Poznaj samego siebie! / Gnothi Seauton! (gr.)

Indywidualne sesje rozwojowe

Scena Biznesu

Warsztat: Ciało, Głos, Emocje

Strategia CSR

Wdrożenie procesów i praktyki HR najlepszych firm w kraju

Terapeutyczna metoda rekrutacji

Narzędzie autorskie FlowUp

Zarządzanie procesowe/role (turkus)

9/9