Automatyzacja czynności procesów firmowych do formy IT

Warsztat z liderami Radka Bartosika

Wyprawa rozwojowa

Cykl warsztatów

Strategia CSR

Szkolenie oraz wymiana myśli z prezesem najlepszej polskiej firmy jaką znaleźliśmy (Marco)

Podróż Lidera®

Żadna organizacja nie rozwinie się ponad przywódcę

Zarządzanie procesowe/role (turkus)

7/7