Automatyzacja czynności procesów firmowych do formy IT

Warsztat z liderami Radka Bartosika

Zarządzanie procesowe/role (turkus)

3/3