Spadek ilości reklamacji klienta R/R o 72% z 87 do 24 oraz wzrost przerobu zakładu o 750 000 zł

1/1