Badanie kultury organizacyjnej FlowUp

Diagnoza Kultury Organizacyjnej

Czym jest Diagnoza Kultury Organizacyjnej?

Diagnoza Kultury Organizacyjnej to głęboki wgląd w DNA firmy. To proces analityczny, który bada wartości, normy i relacje wewnętrzne, ukazując istniejące wzorce kulturowe. Dzięki niemu zyskujemy zrozumienie co determinuje obecny obraz firmy, zrozumienie i możliwość doskonalenia organizacji.

Poprzez szeroką gamę narzędzi, diagnoza identyfikuje mocne strony i obszary do poprawy w zakresie kultury organizacyjnej. Skupia się na relacjach między pracownikami, przywództwie, a także wartościach instytucji. Pozwala to nie tylko na eliminację potencjalnych konfliktów, ale także na budowanie trwałego fundamentu dla sukcesu firmy.

Diagnoza kultury organizacyjnej nie tylko wykrywa obecne wyzwania, ale także dostarcza kluczowych wskazówek dotyczących implementacji pozytywnych zmian. W rezultacie firma zyskuje nie tylko skuteczną strategię kulturową, ale także bardziej zintegrowane zespoły, zmotywowanych pracowników i zwiększoną elastyczność w dynamicznym środowisku biznesowym.

To narzędzie staje się kompasem dla liderów organizacji, ukazując kierunek, którym warto podążać. Diagnoza kultury organizacyjnej to inwestycja w przyszłość firmy, ukierunkowana na budowanie zdolności adaptacyjnych i trwałej wartości w dzisiejszym zmiennym świecie biznesu.

Jak przygotowujemy Diagnozę Kultury Organizacyjnej?

Wykorzystujemy zaawansowane narzędzia badawcze, takie opisywane w międzynarodowych czasopismach naukowych, aby dostarczyć głębokiego zrozumienia kultury firmy.

Nasz proces zaczynamy od analizy wartości, zarówno jawnych, jak i ukrytych. Kolejnym krokiem jest badanie norm i wzorców zachowań, co pozwala nam zidentyfikować mocne strony oraz obszary wymagające uwagi. Wykorzystując narzędzia badawcze, takie jak kwestionariusze i wywiady, zbieramy dane, które stanowią solidną podstawę do dalszych działań.

Nasz zespół ekspertów dokładnie analizuje zebrane informacje, identyfikując kluczowe obszary do doskonalenia. Tworzymy spersonalizowane rekomendacje, ukierunkowane na wzmocnienie kultury organizacyjnej i efektywne przywództwo. Naszym celem jest nie tylko zdiagnozowanie wyzwań, ale przede wszystkim dostarczenie konkretnych środków zaradczych, aby organizacja mogła osiągnąć swój pełny potencjał. To podejście tworzy trwałą wartość dla klientów, pomagając im skutecznie kształtować pozytywną kulturę i osiągać sukces w dynamicznym środowisku biznesowym

Kto opracował badanie zaufania w firmach?

Marcin

Były prokurent dużej giełdowej spółki, Dyrektor HR, Dyrektor Operacyjny, Wykładowca na zajęciach z Psychologii stosowanej: Psychologia pracy i organizacji. Doktor psychologii z zamiłowaniem do statystyki i badań.

Founder

Krystian

Od około 14 lat bada i zmienia Kultury Organizacyjne firm w kraju. Twórca badania jakościowego Tajemniczy Pracownik. Autor Księgi Dobrych Praktyk – najlepiej zorganizowanych polskich firm. Wykładowca MBA Masters. Twórca FlowUp Group.

Jakie są koszty Diagnozy Kultury Organizacyjnej FlowUp?

Koszt zależy od dedykowanego zakresu, aspektów badania. Poziomu złożoności odpowiedzi. Ilości badanych osób. 

Chcesz zdiagnozować kulturę organizacyjną?

Kontakt bezpośredni

Telefon

Wiadomość