Proces adaptacyjny

Transformacja Kultury Organizacyjnej

Witaj przywódco,

Czy Kultura Organizacyjna Twojej firmy pozwala jej wyznaczać standardy efektywności, obsługi klienta, innowacyjności oraz przyciągać najlepsze talenty?

Czym jest Kultura Organizacyjna?

Zdrowa kultura organizacyjna to silna przewaga wpływająca długofalowo na zyskowność firmy, zdolność do pozyskiwania i zatrzymywania talentów, efektywność i powtarzalność procesów, sukces klientów oraz zdolność firmy do adaptacji.

Dysfunkcyjna kultura organizacyjna to aspekty organizacji jakie są ograniczające jak; biurokracja, ręczne sterowanie (chaos), trzymanie Status Quo – stagnacja, dług technologiczny, wewnętrzne grupy adoracji-interesu, silosy, toksyczna komunikacja, niska efektywność.

Poniższe wyzwania i przeszkody ograniczają potencjał Twojej firmy?
Obecna kultura organizacyjna wymaga zmiany?

Podzielasz te i inne marzenia lub dostrzegasz obecne przeszkody w swojej organizacji?

Może próbowałeś
już coś z tym zrobić?

Tradycyjne metody zawiodły? Czasem nawet ich skutki były gorsze od stanu wyjściowego?

Finalnie zawsze wygrywa Status Quo? Zmiany budzą opór, są sabotowane, niezrozumiane, inicjatorzy się wypalają…

Nic dziwnego. Prawie wszystkie próby zmian dotyczą wyłącznie aspektu „technicznego”. Czyli wiedzy, narzędzi, wymiany jednostek, pojedynczych procesów… Czas zająć się zmianą adaptacyjną, zmianą kultury organizacyjnej.

Jesteśmy FlowUp i pomagamy zmienić system zaczynając od Kultury Organizacyjnej

Zmiana firmy to proces.

Wymiana personelu, walka ze skutkami dysfunkcyjnej kultury, malowanie trawy na zielono przez działania jak Employer Branding, zakup narzędzi, szkolenia… nic nie zmienią długofalowo, jeśli nie zmieni się kultura organizacyjna.

By zmienić firmę trzeba zmienić system.

Jako FlowUp pomagamy zmienić cztery wymiary systemu Twojej organizacji jednocześnie, trwale.

Kiedy warto zająć się Kulturą Organizacyjną?

Kultura Organizacyjna istnieje zawsze. Jedyny wybór przed jakim stoisz to decyzja czy chcesz ją mierzyć, zarządzać nią i mieć wpływ na fundamentalny czynnik wpływający na firmę, czy pozostawisz go przypadkowi.

Dlaczego warto wybrać Flow Up Group?

Kiedy inni tylko mówią szkoląc, sprzedając kursy i doradzając, my zmieniamy system pracując projektowo z Tobą i Twoją kadrą zarządzającą.

Nie zostawimy Cię z raportem, wskazaniami czy samymi słowami. Będziemy prowadzić projekt zmiany. Wspierać rozwiązywanie bieżących wyzwań kadry zarządzającej. Zaangażujemy się w proces zmiany całego systemu.

Nie będziemy naiwnie skupiać się tylko na zmianie technicznej (wiedza, narzędzia, metody) ale przede wszystkim na zmianie adaptacyjnej, zmianie sposobu myślenia i działania.

"Firmy same się nie zmienią. To sposób myślenia i działania ludzi oraz system w jakim funkcjonują muszą zostać zmienione."

Krystian Pluciak Founder Flow Up Group

Na czym polega proces Transformacji Kultury Organizacyjnej?

Kiedy inni tylko mówią szkoląc, sprzedając kursy i doradzając, my zmieniamy system pracując projektowo z Tobą i Twoją kadrą zarządzającą.

Transformacja kultury organizacyjnej to proces, w którym wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie z zewnątrz, aby pomóc klientowi w kształtowaniu pożądanej kultury firmy. Razem z zespołem klienta planujemy i wdrażamy strategię transformacji, aby stworzyć bardziej efektywną, silną i zwinną organizację.

Unikalne metody pracy FlowUp

Zarządzanie systemowe skupiające się na zmianie zaprojektowania firmy, kultury, środowiska pracy i poprawe efektywności
Narzędzia Myślowe, które pomogą nam ustalać przyczyny problemów, rozwiązywać konflikty...
Autorski proces psychoterapeutyczny oparty o najefektywniejszą szkołę psychologiczną zmiany zachowań
Ankiety i badania naukowe opisywane w międzynarodowych topowych czasopismach naukowych
Ramowe procesy, listy kontrolne, schematy, skrypty, dobre praktyki jakie dostosujemy do Twoich potrzeb
Warsztaty i zadania dedykowane pod kluczowe wyzwania
Wymiana myśli z przedsiębiorcami, którzy zbudowali elitarne i efektywne biznesy
Wyprawy rozwojowe połączone ze zwiedzaniem najlepiej zorganizowanych firm w kraju
Autorski proces transformacji kultury organizacyjnej, zmiany firmy
Podejście projektowe wprowadzamy zmianę ramię w ramię z klientem! Nikogo nie zostawiamy z raportem!

Proces transformacji kultury z lotu ptaka

0.

Warsztat 0 „Wyprawa bohaterów”

Pokażemy Ci czym jest kultura organizacyjna i proces transformacji by zniechęcić Cię do pochopnej decyzji. Zbierzemy kluczowe bolączki w organizacji i zmapujemy ich przyczyny.

1.

Zaangażowanie grupy przywódczej – decyzja

Zmiana kultury zaczyna się od zmiany osobistej przywódców i zaangażowana w proces transformacji. Jeśli przywódcy nie chcą tego uczynić transformacja się nie uda. To chwila na świadoma decyzję, czy przywódcy ruszają z Flow Up na wyprawę czy pozostają w Status Quo.

2.

Pomiar wyjściowy

Spisujemy obecne wyniki operacyjne, finansowe i takie wskaźniki jak rotacja oraz kluczowe problemy i wyzwania.

Odbywamy kilka wywiadów pogłębionych z pracownikami lub w szczególnie trudnych przypadkach wchodzimy w rolę Tajemniczego Pracownika by anonimowo jako szeregowy pracownik obserwować przez 1-2 tygodnie organizację od środka.

Potrzebujemy dane do ustalenia czy będziemy czynić postępy.

3.

Odzyskanie zaufania, pozyskanie zaangażowania

Zaczniemy wprowadzać w organizacji szybkie wygrane rozwiązujące kluczowe problemy, przeszkody do dobrej pracy, usuwając bolączki i konflikty. By załoga nie sabotowała projektu i uwierzyła, że ta zmiana będzie faktyczna.

Jeśli w firmie jest wysoka rotacja, kiepska atmosfera i przeciętna kadra zarządzająca dodatkowo przeprowadzimy anonimowe badanie zaufania do przełożonego i diagnozy jakie czynniki wpływają w największym stopniu na rotację. To zazwyczaj kluczowe aspekty do zmiany.

4.

Tymczasowa konstytucja i komunikacja sensu transformacji załodze

Grupa przywódcza po wcześniejszym podjęciu decyzji o uczestnictwie w projekcie teraz podpisze grupowe zobowiązanie się do transformacji kultury w formie tymczasowej konstytucji, sensem tej zmiany łączącym grupy interesów oraz planem szybkich zwycięstw dla załogi.

5.

Uruchomienie projektu

Wdrożenie do systemu zarządzania projektem transformacji kultury, opracowanie dedykowanych działań dla danej firmy.

6.

Podróż liderów

Proces pracy adaptacyjnej grupy przywódczej oraz diagnoza obszarów wymagających uwagi. Praca nad nawykami, przekonaniami, postawami, sposobem myślenia. Głęboka troska i wsparcie z poufnością.

To również etap gdzie będziemy chcieli uwolnić czas przywódców. Z doświadczenia wiemy, że często mają oni zwłaszcza w firmach rodzinnych wchodzić w role specjalistyczne, mikrozarządzanie.

7.

Dedykowane projekty wewnętrzne

Na tym etapie w wyniku wcześniejszych prac mogą ujawnić się obszary, które blokują potencjał firmy i koniecznie należy się nimi zaopiekować. Co to jest najczęściej? Bardzo często chaos w przepływie pracy, projektach, wielozadaniowość, powtarzające się błędy, pożary, opóźnienia i stres… W zależności o tego co należy zmienić pomagamy Twojemu zespołowi dokonać tej zmiany lub znaleźć kogoś z zewnątrz.

8.

Wartości i potrzeby ograniczające

Dopiero teraz dokonamy pomiaru wartości oraz potrzeb ograniczających obecnych dziś w firmie i pożądanych. Na tej podstawie opracujemy angażując wszystkich rzeczywiste wartości firmowe.

Dowiemy się jakie cechy powstrzymują wzrost organizacji i zajmiemy się ich eliminacją.

Na kanwie wartości oraz pracy 1:1 z przywódcami powstanie też sens istnienia organizacji i jego pochodne: zasady, narzędzia, metody, misja.

Powstanie autentyczna konstytucja firmowa, która zastąpi tymczasową na potrzeby transformacji.

9.

Dopasowanie polityk firmowych, misji, wizji, strategii

Nasz sens istnienia i wartości muszą zachować spójność ze strategią firmy, politykami, sposobem zarządzania, procesem rekrutacji i tak dalej. Inaczej byłyby martwym tworem na ścianie.

10.

Dopasowanie struktury

Wraz z grupą przywódczą i w konsekwencji resztą załogi należy również uaktualnić w zgodzie z wartościami polityki firmowe, strategię, strukturę i inne aspekty systemu i środowiska pracy.

4.

(opcjonalnie) Coroczna informacja zwrotna o stanie aktualnym

Po zakończeniu projektu możemy z jakąś cyklicznością np. 12 lub 24 miesięcy ponawiać diagnozę i wspierać przywódców.

Kto może z Tobą pracować wsparcie transformacji Kultury Organizacyjni?

Marcin

Były prokurent dużej giełdowej spółki, Dyrektor HR, Dyrektor Operacyjny, Wykładowca na zajęciach z Psychologii stosowanej: Psychologia pracy i organizacji. Doktor psychologii z zamiłowaniem do statystyki i badań.

Founder

Krystian

Od około 14 lat bada i zmienia Kultury Organizacyjne firm w kraju. Twórca badania jakościowego Tajemniczy Pracownik. Autor Księgi Dobrych Praktyk – najlepiej zorganizowanych polskich firm. Wykładowca MBA Masters. Twórca FlowUp Group.

Transformacja Kultury Organizacyjnej - czy warto?

Po rozmowach i analizie potrzeb możemy znaleźć kolejne dedykowane wartości!

Referencje

"Krystian (FlowUp) posiada wielką zdolność łączenia swojej bogatej wiedzy teoretycznej z jej praktycznym zastosowaniem w usprawnieniach zarządzania firmą. Po zapoznaniu się z wszystkimi bolączkami występującymi w mojej organizacji rozpisał plan naprawczy, który w kolejnym kroku został szczegółowo omówiony już z planem jego poprawy. Krystian zaproponował procesy i narzędzia odpowiednie dla mojej organizacji (a jej działalność jest bardzo specyficzna i nietypowa). Wspólnie przepracowane rozmowy zaowocowały wdrożeniem nowego procesu zarządzania organizacją.."

Dawid Duda Dyrektor i współwłaściciel

Jakie jest honorarium za transformację kultury organizacyjnej FlowUp?

Warunki współpracy ustalamy po pierwszym warsztacie i rozeznaniu się w aktualnym stanie firmy, oczekiwaniach, ilości projektów do realizacji i innych istotnych parametrach.

Klienci

Mamy doświadczenie z klientami zatrudniającymi od 12 do około 5 000 osób!

Od czego zacznie się transformacji Kultury Organizacyjnej?

Od 14 lat doskonalimy proces zmian firm. Nie zostawiamy Cię tylko z wiedzą, raportami, poradami…

Jesteśmy z Tobą prowadząc proces zmiany, reagując na bieżące zagadnienia.

Bezpłatne spotkanie

Zaczynamy od bezpłatnej wymiany myśli. Przedstawimy przyczyny niepowodzeń tak wielu prób zmian w firmach. Pokażemy co my zrobimy by ich uniknąć i zakończyć zmianę sukcesem. Będziemy pytać o Twoje cele biznesowe.

Wspólna decyzja o współpracy

Chcemy osiągać wyniki. Nie podejmujemy się współpracy jeśli widzimy poważne ryzyko niepowodzenia.

Warsztat Zero

Warsztat wprowadzający w proces zmiany. Zdefiniujemy sobie problemy, odnajdziemy ich przyczyny. Ustalimy projekty jakie należy uruchomić. Wprowadzimy kluczową kadrę w kluczowe zagadnienia.

Badania, rozmowy i zrozumienie systemu

Chcemy zrozumieć jak działa system. Poznać zazwyczaj odmienne perspektywy zarządu, kadry kierowniczej, działów/silosów i specjalistów oraz klientów.

Dostosowany proces transformacji, realizacja projektów

Wcielamy się w rolę projekt managera i planujemy oraz pilotujemy zmianę. Zarządzamy zadaniami. Stosujemy metody pracy. Wspieramy kierownictwo w bieżących zmaganiach. Usamodzielniamy i uczymy działać samodzielnie.

Budujemy wyjątkową Kulturę Organizacyjną?

Kontakt bezpośredni

Telefon

Wiadomość

Q & A
częste pytania

Na samym początku. Mamy wtedy pełen wpływ na to co tworzymy. Jeśli w organizacji jest już 100, 600, 5 000... osób to musimy wziąć pod uwagę wartości i potrzeby ludzi w organizacji jakich wybraliśmy wcześniej.

Jeśli grupa przywódcza jest skoncentrowana na zaspokajaniu swoich potrzeb i myśli raczej tylko o swoim interesie, a nie innych osobach w organizacji i wkoło niej. Tacy przywódcy zazwyczaj mają bardzo silne lęki wewnętrzne powstrzymujące ich przed zaufaniem. Nie będą czuć też potrzeby takiej zmiany chyba, że zauważą w tym swój interes - ale wtedy sami nie będą chcieli pracować nad sobą.

Za Warsztat zerowy na początku rozliczamy się z góry - jest to jednoznaczne z rezerwacją naszego czasu. Decyzja na warsztat nie oznacza konieczności rozpoczęcia transformacji kultury.

Rozliczamy się co miesiąc za ustalony i zarezerwowany czas dla danej firmy. Wszelkie koszty dodatkowe wynikające z sytuacji w organizacji są przegadywane na bieżąco.

Z umowy można zrezygnować w dowolnej chwili z efektem na koniec danego miesiąc lub kolejnego - w zależności od wersji umowy.

Nie. Taki projekt nie ma szansy na powadzenie więc nie podejmiemy się go.

W pełnej formie procesu od ok 30 osób do 3 600 na tą chwilę. W mniejszych firmach możemy pomóc w stawianiu fundamentów.

Tak. Takie organizacje najbardziej nas potrzebują - jeśli tylko ich przywódcy są gotowi na zmianę.

Podobne prace

Procesy HR, listy kontrolne, dobre praktyki, szablony

Badanie Kultury Organizacyjnej

Diagnoza Kultury Organizacyjnej

Badanie kultury organizacyjnej FlowUp