Systemowa poprawa efektywności i zyskowności firmy, bez kosztownych inwestycji

Witaj przywódco,

Chcesz by zauważalnie poprawić efektywność - zyskowność swojej firmy?

Poniższe wyzwania i przeszkody ograniczają zyskowność i efektywność Twojej firmy?

Podzielasz te i inne marzenia oraz dostrzegasz obecne przeszkody w swojej organizacji?

Może próbowałeś
już coś z tym zrobić?

Tradycyjne metody zawiodły? Czasem nawet ich skutki były gorsze od stanu wyjściowego?

Jesteśmy FlowUp i pomagamy zmienić system poprawiając efektywności i zyskowność firm

Poprawa efektywności to proces. Lokalne zmiany, Lean management, kazein, zakup narzędzia jak CRM czy ERP, szkolenia, wymiana dyrektora na innego to działania skazane na porażkę. Nie dadzą rezultatów długofalowych dla całej organizacji.

By poprawić efektywność i zyskowność firmy trzeba zmienić system.

Jako FlowUp pomagamy zmienić cztery wymiary systemu Twojej organizacji jednocześnie, trwale.

Dlaczego warto wybrać Flow Up Group?

Kiedy inni tylko mówią szkoląc, sprzedając kursy i doradzając, my zmieniamy system pracując projektowo z Tobą i Twoją kadrą zarządzającą.

Nie zostawimy Cię z raportem, wskazaniami czy samymi słowami. Będziemy prowadzić projekt zmiany. Wspierać rozwiązywanie bieżących wyzwań kadry zarządzającej. Zaangażujemy się w proces zmiany całego systemu.

Nie będziemy naiwnie skupiać się tylko na zmianie technicznej (wiedza, narzędzia, metody) ale przede wszystkim na zmianie adaptacyjnej, zmianie sposobu myślenia i działania.

"Firmy same się nie zmienią. To sposób myślenia i działania ludzi oraz system w jakim funkcjonują muszą zostać zmienione."

Krystian Pluciak Founder Flow Up Group

Status Quo: Około 30 osobowa firma IT zajmująca się projektowaniem i kodowaniem stron i sklepów wychodziła od kilku miesięcy na minus, przynosząc rosnące straty.

Co zrobiliśmy?: diagnoza przyczynowo skutkowa, limit projektów w toku, stworzenie powtarzalnego ramowego procesu, automatyzacje, listy kontrolne, zmianę procesu rekrutacji i wsparcie wymiany osób niedopasowanych do organizacji, system odpraw z ciągłym doskonaleniem, zmianę w rozliczeniach w rezultacie stworzenia powtarzalnego procesu i automatyzacji, limitu pracy w toku, zwinnego systemu odpraw, rutyn ciągłego doskonalenia…

Efekt: W pierwszych 4 miesiącach od wprowadzenia zmiany nadrobiono opóźnienia starych projektów, firma kończy projekty trwające wcześniej 2-3 miesiące w 2-3 tygodnie, wraz z wypychaniem zaległych projektów rośnie zyskowność, nowe projekty nie mają opóźnień i nie przekraczają już budżetów, klienci są zadowoleni z relizacji.

Status Quo

Handlowcy z branży TLS nie pozyskiwali nowych klientów, zamykali jedynie szanse z przychodzących zapytań.

Co zrobiliśmy?

Przedstawienie zarządowi przyczyn obecnego stanu rzeczy wynikających z polityk firmowych.
Zmiana organizacji pracy procesu sprzedaży, obsługi klienta i marketingu. Stworzenie procesów i ról w ramach tych obszarów.
Automatyzacja pracy.

Efekt

Zatrudniając tylko jedną nową osobę do obsługi klienta, ilość zamykanych szans z 4 miesięcznie (mediana roczna) urosła do 23 i firma musi poprawić efektywność innych procesów by nadążyć za sprzedażą.

Podczas analizy schematu w jakim powstaje pieniądz w organizacji okazało się, że to nie sprzedaż internetu do klientów indywidualnych jest kluczowa dla zysku firmy teraz i w przyszłości.

Najważniejsza jest szybkość rozkładania własnych sieci w nowych intratnych obszarach.

Skupiliśmy więc całą energię na trafny dobór lokalizacji, szukania rozpoczynających się inwestycji (strategia pierwszeństwa) oraz przede wszystkim na poprawie efektywności procesy rozkładania i instalacji sieci.

Zmapowanie procesu, określenie kroków milowych, list kontrolnych czynności i tak dalej pozwoliło zarówno szacować czas realizacji inwestycji - jak i szybko rozprzestrzenić się przed konkurencją, czerpiąc zyski nawet jeśli inne firma sprzedała abonament na sieci klienta.

*Ta strategia nie zawsze jest opłacalna, zwłaszcza jeśli na terenie działania jest już silna konkurencja i zagęszczenie.

Samodzielnie Kelvyn:

Producent mebli o nowoczesnym designie, wykorzystujący zrównoważone pozyskiwanie drewna  oraz odzyskane drewno do produkcji łóżek i mebli. Importuje również surowce do produkcji wysokiej jakości materacy z wartością dodaną. Zatrudnia ogółem 60 pracowników, z czego 40 bezpośrednio zaangażowanych jest w produkcję.

Roczny obrót wynosił 9 milionów. W ciągu 8 miesięcy zwiększyłem go do 13 milionów bez zwiększania liczby pracowników. Dodatkowe 4 miliony dolarów ze sprzedaży przyniosły dodatkowe 2,7 miliona nadwyżki operacyjnej (koszty operacyjne nie wzrosły, tylko surowce wzrosły). Podwoiło to poprzednią nadwyżkę operacyjną i co najmniej czterokrotnie podniosło poprzedni zysk netto.

Mimo znacznego rozszerzenia powierzchni fabryki wcześniej nie było możliwe zwiększenie produkcji. Wprowadziliśmy nowe metody organizacji pracy i ułatwiliśmy pracę; produkcja zwiększyła się o 25% w ciągu pierwszych 12 tygodni. Zmniejszyła się ilość pracy w toku z wartości 500 000 do 250 000  oraz czas produkcji z 21 do 9 dni w tym samym krótkim okresie.

Do końca ósmego miesiąca zwiększyliśmy produkcję o kolejne 45%. Ogólnie rzecz biorąc, praca stała się prostsza. Nasz sposób działania polegał na produkcji na magazyn, z dostawą natychmiastową z firmy. Normą branżową wówczas było 12 tygodni dostawy. Rotacja towarów na główne pozycje wzrosła z 28 obrotów na rok do 130 obrotów na rok (z co dwa tygodnie na trzy razy w tygodniu).

Netto wpływ nowego przepływu gotówki był równoznaczny z posiadaniem czterech fabryk zamiast jednej. Miało to bardzo istotne implikacje zarówno dla rentowności, jak i zysków kapitałowych.

Samodzielnie Kelvyn:

Fabryka produkująca gwinty.

Produkcja na magazyn/produkcja na zamówienie, 480 pracowników, 780 obrabiarek, 3 hektary powierzchni produkcyjnej.

Początkowy stan w lutym, mimo znacznego spadku koniunktury gospodarczej, ta fabryka kontynuowała produkcję około 1 miliona gwintów miesięcznie. Współpracowałem z kierownikami fabryki, majstrami i nadzorcami. Razem stworzyliśmy wykonalny plan wdrożenia w celu zmniejszenia ilości pracy w toku z 800 000 sztuk do 400 000 sztuk, skracając tym samym czas produkcji o 50%.

Samodzielnie Kelvyn:

Produkcja precyzyjnych wierteł ze spieku węglika wolframu, frezów końcówkowych oraz mikro wiertarek dla klientów z branży elektroniki i inżynierii o wysokiej jakości. Produkcja na magazyn/produkcja na zamówienie, 270 pracowników i 400 obrabiarek, 2 hektary powierzchni produkcyjnej. Dostawca dla klientów korzystających z precyzyjnych ilości, takich jak Toyota, Honda, a także krajowa i międzynarodowa sieć dystrybutorów.

Początkowy stan w kwietniu, ilość pracy w toku wynosiła 130 000 sztuk, produkcja wynosiła 22 000 sztuk na tydzień, czas produkcji wynosił około 5½ tygodnia. Fabryka nie mogła sprostać popytowi ani dostarczać na czas. Rozpoczęliśmy pilotażowy program na 1/3 zakładu zajmującej się produktami o dużej objętości.

Zwiększyliśmy produkcję na obszarze ograniczeń - szlifowanie końcówki - o 19% w pierwszych 4 tygodniach i zmniejszyliśmy ilość pracy w toku na obszarze ograniczeń o 73% w ciągu 8 tygodni. . Ogólna ilość pracy w toku w fabryce została zmniejszona o połowę do 65 000 sztuk po 12 tygodniach, a czas produkcji skrócił się z 5½ tygodnia do 3 tygodni w tym samym okresie.

Szkoliłem kierownictwo tej fabryki (oraz kierownictwo korporacyjne firmy) w wdrożeniu nowych metod organizacji pracy. Uzyskaliśmy zgodę na próbę, majster próbnego obszaru był doskonały, dzięki czemu uzyskaliśmy bardzo dobry wynik w bardzo krótkim czasie. Kierownictwo zakładu twierdziło, że to niemożliwe. Zrobiliśmy to mimo wszystko.

"Krystian (FlowUp) posiada wielką zdolność łączenia swojej bogatej wiedzy teoretycznej z jej praktycznym zastosowaniem w usprawnieniach zarządzania firmą. Po zapoznaniu się z wszystkimi bolączkami występującymi w mojej organizacji rozpisał plan naprawczy, który w kolejnym kroku został szczegółowo omówiony już z planem jego poprawy. Krystian zaproponował procesy i narzędzia odpowiednie dla mojej organizacji (a jej działalność jest bardzo specyficzna i nietypowa). Wspólnie przepracowane rozmowy zaowocowały wdrożeniem nowego procesu zarządzania organizacją.."

Dawid Duda Dyrektor i współwłaściciel

Od czego zacznie się proces poprawy efektywności sprzedaży i marketingu?

Od 14 lat doskonalimy proces zmian firm. Nie zostawiamy Cię tylko z wiedzą, raportami, poradami…

Jesteśmy z Tobą prowadząc proces zmiany, reagując na bieżące zagadnienia.

Bezpłatne spotkanie

Zaczynamy od bezpłatnej wymiany myśli. Przedstawimy przyczyny niepowodzeń tak wielu prób zmian w firmach. Pokażemy co my zrobimy by ich uniknąć i zakończyć zmianę sukcesem. Będziemy pytać o Twoje cele biznesowe.

Wspólna decyzja o współpracy

Chcemy osiągać wyniki. Nie podejmujemy się współpracy jeśli widzimy poważne ryzyko niepowodzenia.

Warsztat Zero

Warsztat wprowadzający w proces zmiany. Zdefiniujemy sobie problemy, odnajdziemy ich przyczyny. Ustalimy projekty jakie należy uruchomić. Wprowadzimy kluczową kadrę w kluczowe zagadnienia.

Badania, rozmowy i zrozumienie systemu

Chcemy zrozumieć jak działa system. Poznać zazwyczaj odmienne perspektywy zarządu, kadry kierowniczej, działów/silosów i specjalistów oraz klientów.

Dostosowany proces transformacji, realizacja projektów

Wcielamy się w rolę projekt managera i planujemy oraz pilotujemy zmianę. Zarządzamy zadaniami. Stosujemy metody pracy. Wspieramy kierownictwo w bieżących zmaganiach. Usamodzielniamy i uczymy działać samodzielnie.

Kto może z Tobą pracować wsparcie sprzedaży i marketingu?

Marcin

Były prokurent dużej giełdowej spółki, Dyrektor HR, Dyrektor Operacyjny, Wykładowca na zajęciach z Psychologii stosowanej: Psychologia pracy i organizacji. Doktor psychologii z zamiłowaniem do statystyki i badań.

Founder

Krystian

Od około 14 lat bada i zmienia Kultury Organizacyjne firm w kraju. Twórca badania jakościowego Tajemniczy Pracownik. Autor Księgi Dobrych Praktyk – najlepiej zorganizowanych polskich firm. Wykładowca MBA Masters. Twórca FlowUp Group.

Referencje

"Krystian (FlowUp) posiada wielką zdolność łączenia swojej bogatej wiedzy teoretycznej z jej praktycznym zastosowaniem w usprawnieniach zarządzania firmą. Po zapoznaniu się z wszystkimi bolączkami występującymi w mojej organizacji rozpisał plan naprawczy, który w kolejnym kroku został szczegółowo omówiony już z planem jego poprawy. Krystian zaproponował procesy i narzędzia odpowiednie dla mojej organizacji (a jej działalność jest bardzo specyficzna i nietypowa). Wspólnie przepracowane rozmowy zaowocowały wdrożeniem nowego procesu zarządzania organizacją.."

Dawid Duda Dyrektor i współwłaściciel

Jakie jest honorarium FlowUp za poprawę efektywności i zyskowności?

Warunki współpracy ustalamy po pierwszym warsztacie i rozeznaniu się w aktualnym stanie firmy, oczekiwaniach, ilości projektów do realizacji i innych istotnych parametrach.

Chcesz podnieść zyskowność i efektywność firmy bez kosztownych inwestycji?

Kontakt bezpośredni

Telefon

Wiadomość

Q&A

Oczywiście, chętnie przedstawimy Państwu szczegółowe informacje na temat procesu i odpowiemy na wszelkie dodatkowe pytania.

Narzędzia ale tylko jeśli mają sens - zakładamy, że wpłyną na wynik firmy. W innym przypadku zazwyczaj nie ma to sensu ekonomicznego.

Determinuje zbyt losowe zmiany nie wpływające zazwyczaj na wynik firmy. Korzystamy jedynie w ramach inspiracji implementując fragmenty do podejścia systemowego.

Korzystamy z metod i narzędzi jakie ofiaruje w rozwoju organizacji.

Podczas realizacji usługi nie sprzedajemy szkoleń z zakresu usługi tylko wprowadzamy rozwiązanie razem z załogą Twojej firmy. Oczywiście jeśli uznają, że potrzebują więcej wsparcia to będziemy dalej wspierać zmianę.

Tak. Formularze, automatyzacje, systemy CRM, automatyczne odpowiedzi na wiadomości, analiza czy oferta została odczytana i inne.

Podobne prace

Zakładanie Fundacji Rodzinnej

Pełne wsparcie w transformacji/rozwoju organizacji FlowUp

Usuniemy konkretne problemy firmowe wraz z ich przyczynami