Badanie

Autentyczność Przywództwa

Jesteś przywódcą i masz wrażenie, że Twój sposób zarządzania staje się szklanym sufitem dla organizacji? Chcesz rozwijać swój warsztat, umiejętności oraz siebie jako człowieka?

Zanim przywódcy wyruszą w podróż by przejść zmianę muszą przekroczyć pierwszy próg – wyjść ze swojej strefy komfortu. Muszą stać sie autentyczni. Co to znaczy?
Przywódcy by się rozwijać również muszą otrzymywać szczerą informację zwrotną od innych z jakimi współpracują. Jeśli jej nie otrzymują to ich obraz siebie może dalece odbiegać od tego jak ich widzą inni na podstawie ich codziennych decyzji, działań, zachowań…

Jeśli przywódcy nie działają autentycznie to mogą być ślepi na swoje przywary i ignorować potrzeby rozwoju/zmiany. Zazwyczaj nie są autorytetem dla swoich współpracowników. Trudno i o zaufanie i utrzymanie kadry. Finalnie ich sposób myślenia staje się szklanym sufitem dla organizacji, a najbardziej wartościowi ludzie od nich odejdą.

Widzisz oznaki niskiej autentyczności przywództwa?

Autentyczność jest kluczowa dla budowania zaufania. Przywódca, który nie jest autentyczny, może budzić podejrzenia i nieufność wśród pracowników i współpracowników. Bez zaufania współtworzenie firmy czy współpraca są bardzo ograniczone.

Przywódcy o niskim poziomie autentyczności często przeceniają swoje umiejętności np. zarządzania projektami i zadaniami w organizacji, komunikacji czy kontroli finansów.

Jeśli nie otrzymujesz informacji od innych to bardzo ciężko Ci będzie odnaleźć spójność tego kim jesteś, tego jak jesteś postrzegany oraz jak widzisz sam siebie.

Przywódca, który nie jest autentyczny, traci wiarygodność w oczach innych. To może wpłynąć na zdolność do przekazywania ważnych wiadomości i podejmowania decyzji, zaangażowania...

Przywódca mówi jedno, a robi drugie. Przykładowo jeśli przywódca komunikuje  brak podwyżek, inwestycji fatalną sytuacją finansową, a jednocześnie co roku zmienia samochód to pracownicy będą odczuwać dysonans. 

Jeśli nie analizujesz swojego sposobu działania, decydowania, nawyków... okradasz się z możliwości rozwoju.

Jeśli wypierasz się odpowiedzialności za to na co masz wpływ, pozbawiasz się reakcji i proaktywnej postawy. Dajesz też sygnał do ludzi, że możesz obarczyć ich winą.

Przywódcy o niskiej autentyczności często bronią swojego EGO. Przesadnie reagują na na wszelkie formy krytyki.

Zdajesz sobie sprawę, że muszą być aspekty biznesu jakie są dla Ciebie mniej ważne - co prowadzi do ich zaniedbania, lekceważenia. Nie potrafisz jednak dostrzec ich wagi i zmienić swojego nastawienia?

 Nieautentyczny przywódca może prowadzić do konfliktów w zespole lub organizacji, ponieważ pracownicy mogą odczuwać, że są traktowani nieuczciwie lub niesprawiedliwie.

Autentyczność jest kluczowa dla budowania pozytywnych relacji z innymi. Przywódca, który nie jest autentyczny, może mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz.

Pracownicy mogą być mniej lojalni wobec nieautentycznego przywódcy, co może prowadzić do trudności w utrzymaniu talentów w organizacji.

"Jaki lider jest dla Ciebie autorytetem?
Jakim ty jesteś liderem?
Jakiego przywódcy potrzebuje Twoja organizacja?"

Krystian Pluciak Founder Flow Up Group

Masz swoje marzenie, wizję, cele i pomysł jak powinien działać przywódca?

"Rola przywódcy i jego ciągły rozwój to szczególnie ważne aspekty rozwoju każdej organizacji. Tymczasem to oni oceniają innych zamiast przede wszystkim kłaść nacisk na zdobywanie informacji zwrotnych o sobie."

Krystian Pluciak Founder Flow Up Group

Dostrzegasz te i inne problemy oraz wyzwania w swojej organizacji?

Może próbowałeś
już coś z tym zrobić?

Tradycyjne metody zawiodły? Czasem nawet ich skutki były gorsze od stanu wyjściowego?

Jesteśmy Flow Up Group, zmieniamy system

Unikalne metody pracy FlowUp

Zarządzanie systemowe skupiające się na zmianie zaprojektowania firmy, kultury, środowiska pracy i poprawe efektywności
Narzędzia Myślowe, które pomogą nam ustalać przyczyny problemów, rozwiązywać konflikty...
Autorski proces psychoterapeutyczny oparty o najefektywniejszą szkołę psychologiczną zmiany zachowań
Ankiety i badania naukowe opisywane w międzynarodowych topowych czasopismach naukowych
Ramowe procesy, listy kontrolne, schematy, skrypty, dobre praktyki jakie dostosujemy do Twoich potrzeb
Warsztaty i zadania dedykowane pod kluczowe wyzwania
Wymiana myśli z przedsiębiorcami, którzy zbudowali elitarne i efektywne biznesy
Wyprawy rozwojowe połączone ze zwiedzaniem najlepiej zorganizowanych firm w kraju
Autorski proces transformacji kultury organizacyjnej, zmiany firmy
Podejście projektowe wprowadzamy zmianę ramię w ramię z klientem! Nikogo nie zostawiamy z raportem!

Czym jest Badanie autentyczności?

Pierwszym krokiem by dostrzec potrzebę zmiany jest otrzymanie informacji zwrotnej. Niestety bardzo rzadko zdarza się by przywódcy w naszych firmach otrzymywali wartościową informację zwrotną. Jest silna tendencja by oceniać tych pod nami w strukturze. Tymczasem to managerowie potrzebują tej informacji przynajmniej w takim samym stopniu. Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie swojej osoby jednak jeśli to wyobrażenie znacząco różni sie od tego jak nasze działania, decyzje, zachowania są odbierane to brakuje nam autentyczności.
Jeśli przeceniamy swoje umiejętności zarządzania projektami, komunikacji interpersonalnej czy innych aspektów zazwyczaj są to nasze rzeczywiste słabości, które znacząco obniżają efektywność zarządzania.
Mogą być również obszary, gdzie zarówno my jak i nasi współpracownicy dajemy niskie oceny. To nasze luki świadomości. Istotne aspekty jakich nie dostrzegamy.

Badanie ma pokazać przywódcy jak widzi siebie i jak jest odbierany. W jakich aspektach budowania firmy jest silny/słaby. Czego powinien robić więcej/mniej.  W jakie wchodzi role i w jakie nie potrafi wejść.

Proces współpracy

Od 14 lat doskonalimy proces zmian firm. Nie zostawiamy Cię tylko z wiedzą, raportami, poradami…

Jesteśmy z Tobą prowadząc proces zmiany, reagując na bieżące zagadnienia.

Bezpłatne spotkanie

Zaczynamy od bezpłatnej wymiany myśli. Przedstawimy przyczyny niepowodzeń tak wielu prób zmian w firmach. Pokażemy co my zrobimy by ich uniknąć i zakończyć zmianę sukcesem. Będziemy pytać o Twoje cele biznesowe.

Wspólna decyzja o współpracy

Chcemy osiągać wyniki. Nie podejmujemy się współpracy jeśli widzimy poważne ryzyko niepowodzenia.

Warsztat Zero

Warsztat wprowadzający w proces zmiany. Zdefiniujemy sobie problemy, odnajdziemy ich przyczyny. Ustalimy projekty jakie należy uruchomić. Wprowadzimy kluczową kadrę w kluczowe zagadnienia.

Badania, rozmowy i zrozumienie systemu

Chcemy zrozumieć jak działa system. Poznać zazwyczaj odmienne perspektywy zarządu, kadry kierowniczej, działów/silosów i specjalistów oraz klientów.

Dostosowany proces transformacji, realizacja projektów

Wcielamy się w rolę projekt managera i planujemy oraz pilotujemy zmianę. Zarządzamy zadaniami. Stosujemy metody pracy. Wspieramy kierownictwo w bieżących zmaganiach. Usamodzielniamy i uczymy działać samodzielnie.

Efekty jakich możesz się spodziewać

Po rozmowach i analizie potrzeb możemy znaleźć kolejne dedykowane wartości!

"Badanie autentyczności pokazało nam to czego często nie dostrzegaliśmy i to o co nasi dyrektorzy zapewne nie pytali - informację zwrotną dla nich. Już po samym badaniu widzę zmiany postaw i zaangażowanie."

Michał Śliwiński CEO ACO Domofony

Klienci

Mamy doświadczenie z klientami zatrudniającymi od 12 do około 5 000 osób!

Chcesz poprawić autentyczność przywództwa?

Kontakt bezpośredni

Telefon

Wiadomość

Q&A

Tak. Zarówno dla dających informację zwrotną jak i dla przywódcy.

Nie! Wynik jest szeroko omawiany podczas spotkania 1:1. Natomiast nie rekomendujemy realizacji tylko tego badania bez szerszego procesu zmiany kultury organizacyjnej i przywództwa.

Nie. Celem jest informacja rozwojowa i rozpoczęcie procesu prac nad sposobem zarządzania przywódcy.

Podczas realizacji usługi nie sprzedajemy szkoleń z zakresu usługi tylko wprowadzamy rozwiązanie razem z załogą Twojej firmy. Oczywiście jeśli uznają, że potrzebują więcej wsparcia to będziemy dalej wspierać zmianę.

Aby rozpocząć współpracę, prosimy o kontakt z naszym zespołem. Po bezpłatnej konsultacji przygotujemy spersonalizowany plan działania dostosowany do  potrzeb Twojej firmy.

Podobne prace

Podróż Bohatera FlowUp & superwizje dla przywódców

Bieżące wsparcie dla przywódcy firmy w rozwiązywaniu aktualnych wyzwań, podejmowaniu decyzji, wymianie myśli, zarządzaniu projektami/pracownikami, efektywności osobistej/firmowej czy wsparciu psychologicznym w zależności od indywidualnej potrzeby

Podróż Lidera FlowUp & superwizje dla kadry kierowniczej

Proces zmiany adaptacyjnej przywódców PODRÓŻ BOHATERA, oparty najefektywniejsze szkoły psychoterapii

Wymiana myśli z mentorami FlowUp

Wymiana myśli, mentoring, coaching