Badanie zaufania do przełożonego

Zaufanie do przełożonego

Czym jest zaufanie do przełożonego?

Zaufanie do przełożonego stanowi fundament udanej relacji w miejscu pracy. To subtelna, lecz kluczowa siła, która kształtuje atmosferę zaufania i współpracy między pracownikiem a przełożonym. W kontekście badania zaufania do przełożonego pragniemy zgłębić tę istotną kwestię, zdając sobie sprawę, że wpływa ona nie tylko na efektywność zespołu, ale także na dobrostan każdego pracownika.

Nasze badanie koncentruje się na zrozumieniu, jakie czynniki wpływają na kształtowanie się zaufania do przełożonego oraz jakie są konsekwencje tego zaufania lub jego braku dla organizacji. Razem z nami odkryjesz, jak budować pozytywne relacje w miejscu pracy, zwiększając zaufanie między kadrami kierowniczymi a zespołem.

Stwórz środowisko pracy, w którym zaufanie do przełożonego jest nie tylko wartością, lecz również silnym motorem sukcesu organizacyjnego.

Kiedy warto wykonać Badanie zaufania do kierownictwa?

Dla kogo jest badanie zaufania w organizacji?

Bez względu na pozycję czy poziom w strukturze organizacyjnej, badanie zaufania pozwala pracownikom wyrazić swoje odczucia i postrzeganie zaufania ze strony przełożonych. To narzędzie daje pracownikom możliwość uczestnictwa w procesie kształtowania korporacyjnej kultury zaufania.

Jak przygotowujemy i realizujemy badanie zaufania?

 1. Dopasowanie do kontekstu organizacyjnego:
  Przede wszystkim dostosowujemy nasze badanie do specyfiki i kontekstu Twojej organizacji. Rozumiemy, że każda firma ma swoje unikalne cechy i wyzwania, dlatego projektujemy badanie z myślą o dostarczeniu konkretnych i praktycznych wyników.
 2. Spersonalizowane kwestionariusze:
  Nasze badania są oparte na spersonalizowanych kwestionariuszach, które uwzględniają unikalne aspekty kultury organizacyjnej i relacji między pracownikami a kierownictwem. Pytania są starannie opracowane, aby uzyskać głęboką wiedzę na temat poziomu zaufania w Twoim zespole.
 3. Zapewnienie anonimowości:
  Aby uzyskać szczere i otwarte odpowiedzi, gwarantujemy pełną anonimowość uczestników badania. To kluczowy element, który umożliwia pracownikom wyrażenie swoich rzeczywistych odczuć i opinii bez obawy konsekwencji.
 4. Wieloaspektowe podejście:
  Nasze badania nie ograniczają się tylko do jednego wymiaru zaufania. Obejmujemy różne aspekty, takie jak umiejętności przywódcze, integralność, życzliwość i otwartość komunikacji. To wieloaspektowe spojrzenie pozwala na pełniejsze zrozumienie dynamiki relacji w zespole.
 5. Ekspercka analiza wyników:
  Po zebraniu danych, nasz zespół ekspertów przystępuje do analizy wyników. Nie dostarczamy tylko surowych danych, ale oferujemy także głęboką interpretację, identyfikując obszary do poprawy i mocne strony relacji w Twojej organizacji.
 6. Raportowanie i prezentacja wyników wraz z konsultacją i ogólnymi wskazaniami na podstawie badania:
  Prezentujemy wyniki w formie klarownego raportu, który zawiera grafiki, analizę porównawczą, oraz rekomendacje na przyszłość. Raport jest dostarczany w przystępnej formie, ułatwiającej zespołowi kierowniczemu podejmowanie informowanych decyzji.
 7. Wsparcie w procesie implementacji działań naprawczych, procesie zmiany:
  Nie kończymy naszej roli na dostarczeniu raportu. Oferujemy dodatkowe wsparcie w procesie implementacji działań poprawczych. Wspólnie opracowujemy strategie i ścieżki rozwoju, aby zbudować trwałe fundamenty zaufania w Twojej organizacji.

Zbuduj z nami silne fundamenty zaufania w Twojej organizacji!
Dzięki naszemu podejściu i dedykowanemu zespołowi, badanie zaufania staje się kluczowym narzędziem w kreowaniu pozytywnej kultury pracy i trwałych relacji w zespole.

Kto opracował badanie zaufania w firmach?

Marcin

Były prokurent dużej giełdowej spółki, Dyrektor HR, Dyrektor Operacyjny, Wykładowca na zajęciach z Psychologii stosowanej: Psychologia pracy i organizacji. Doktor psychologii z zamiłowaniem do statystyki i badań.

Jakie są koszty badania zaufania?

Koszt zależy od dedykowanego zakresu, aspektów badania. Poziomu złożoności odpowiedzi. Ilości badanych osób. 

Chcesz podnieść poziom zaufania do grupy przywódczej?

Kontakt bezpośredni

Telefon

Wiadomość

Dodaj komentarz

Podobne prace

Podróż Bohatera FlowUp & superwizje dla przywódców

Bieżące wsparcie dla przywódcy firmy w rozwiązywaniu aktualnych wyzwań, podejmowaniu decyzji, wymianie myśli, zarządzaniu projektami/pracownikami, efektywności osobistej/firmowej czy wsparciu psychologicznym w zależności od indywidualnej potrzeby

Podróż Lidera FlowUp & superwizje dla kadry kierowniczej

Proces zmiany adaptacyjnej przywódców PODRÓŻ BOHATERA, oparty najefektywniejsze szkoły psychoterapii

Wymiana myśli z mentorami FlowUp

Wymiana myśli, mentoring, coaching