Warsztat kultury organizacyjnej

Czym jest kultura organizacyjna?

Każdy z nas ma swoje wartości potrzeby potencjalnie ograniczające, przekonania, nawyki, które przekładają sie na nasze zachowania, postawy. Zbiór najliczniejszych wartości, potrzeb, przekonań zwłaszcza grupy przywódczej przekłada się na kulturę organizacyjną. To one determinują to jak wygląda obraz firmy, jak podchodzi się do klienta, jaki jest wynik firmy, jaki jest wskaźnik rotacji, czy firma potrafi się adaptować...Wszystko co widzimy patrząc na firmę jest wytworem - skutkiem tego jak myślą i w co wierzą ludzie tworzący organizację.