Bieżące wsparcie dla przywódcy firmy w rozwiązywaniu aktualnych wyzwań, podejmowaniu decyzji, wymianie myśli, zarządzaniu projektami/pracownikami, efektywności osobistej/firmowej czy wsparciu psychologicznym w zależności od indywidualnej potrzeby

Podróż Bohatera FlowUp & superwizje dla przywódców

Mierzysz się z poniższymi wyzwaniami i przeszkodami?

Wierzymy, że przywódcy mają ogromny potencjał, wystarczy tylko „zabrać przeszkody”, które ich zatrzymują.

Podzielasz te i inne marzenia oraz dostrzegasz obecne przeszkody w swojej organizacji?

Może próbowałeś
już coś z tym zrobić?

Tradycyjne metody zawiodły? Czasem nawet ich skutki były gorsze od stanu wyjściowego?

Nie będziemy sprzedawać Ci kolejnych szkoleń, narzędzi…

Jesteśmy FlowUp i pomagamy zmienić system (firmę). System, który jest skutkiem wartości i przekonań ludzi w organizacji, a zwłaszcza grupy przywdczej

Zmiana firmy to proces wymagający jednoczesnej pracy w kilku wymiarach. Nie zmieniamy firm, to ludzie wpierw się zmieniają. Gdy jednostki zmieniają swoje wartości, potrzeby, przekonania to zmieniają się ich zachowania, postawy, decyzje…

Podróż Bohatera wspiera nie tylko zarząd firmy ale jest też kluczową częścią procesu zmiany Kultury Organizacyjnej.

Jako FlowUp pomagamy zmienić nie tylko przywództwo ale również cztery wymiary systemu Twojej organizacji jednocześnie, trwale.

Rozwijając przywództwo napędzasz satysfakcję pracowników.

Napędzeni pracownicy przekładają się na efektywność, doskonałość operacyjną i jakość co następnie przekłada się na zadowolonych klientów.

Doskonałość operacyjna i zadowoleni klienci przekładają się na zysk firmy, wartość dla akcjonariuszy.

 

…i odwrotnie, brak orientacji na przywództwie przekłada się na niskie zaangażowanie kadry, obojętność na ciągłe doskonalenie. Wysoką nieużyteczną biurokrację lub chaos (ręczne sterowanie). Krótka perspektywę „sukcesu” teraz, zazwyczaj kosztem jutra. Brak orientacji na kliencie. Myślenie kosztowe. Długofalowe spadki wyników, dług technologiczny, Status Quo, rotację kadry…

Czym jest Podróż Bohatera?

To bieżące wsparcie dla przywódcy firmy w rozwiązywaniu aktualnych wyzwań, podejmowaniu decyzji, wymianie myśli, zarządzaniu projektami/pracownikami, efektywności osobistej/firmowej czy wsparciu psychologicznym w zależności od indywidualnej potrzeby.
Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że na samym szczycie jest samotność. Przywódcy rzadko otrzymują rozwojowe informacje zwrotne – często nikt nie dba o ich rozwój jeśli sami tego nie zrobią. Nie mają partnerów do wymiany myśli i przegadywania trudnych problemów biznesowych. Jeśli rzadko wychodzą poza swoją organizację brakuje im dobrych praktyk oraz aktualizacji sposobu zarządzania/myślenia. Często wcześniej byli specjalistami i brakuje im doświadczenia, umiejętności, metod zarządzania.

PRZYWÓDCA JEST NAJWAŻNIEJSZYM OGNIWEM KULTURY ORGANIZACYJNEJ, FIRMY. Od jego wartości, przekonań, sposobu myślenia i działania zaczyna się wszystko inne.
Nie aktualizując swojego sposobu myślenia i działania, nie podważając przekonań i nawyków, nie ucząc się nieustannie przywódca przestaje adaptować się do zmieniającego się otoczenia.
Jego sposób myślenia staje się szklanym sufitem dla innych w organizacji i samej firmy
.

Czym są Superwizje dla kadry kierowniczej?

Zauważyliśmy, że wiele osób na stanowiskach przywódczych (kierownicy, liderzy, dyrektorzy, CEO) awansowało z roli specjalistów lub są tam od lat. Brakuje im doświadczenia, nowoczesnych narzędzi, metod, bieżącego wsparcia w zarządzaniu działem, zespołem i procesami. Nie otrzymują rozwojowych informacji zwrotnych i nie mają z kim porozmawiać o swoich wyzwaniach, problemach.

Wprowadziliśmy więc systemowe cykliczne wsparcie łączące ze sobą aspekty wymiany myśli, mentoringu, coachingu lub elementów psychoterapii w zależności od ich potrzeb.

Podróż Lidera FlowUp & superwizje dla kadry kierowniczej

Proces zmiany adaptacyjnej przywódców PODRÓŻ BOHATERA, oparty najefektywniejsze szkoły psychoterapii

Wsparcie dla Twojej kadry kierowniczej, której przewodzisz może znacząco wspierać zmiany na poziomie całej organizacji.

Podróż Lidera to okrojona wersja Podróży Bohatera dla kadry zarządzającej podczas procesu transformacji kultury organizacyjnej.

Jak pracujemy z przywódcami podczas Podróży Bohatera, proces

Podróż Bohatera

 1. Wprowadzenie przywódcy w proces pracy, metody.
 2. Decyzja Przywódcy o wejściu w proces (Podroż Bohatera) lub porzuceniu.
 3. Ustalenie celu oraz czasu i częstotliwości spotkań.
 4. Proces zmiany adaptacyjnej – cykliczne spotkania, cele, zadania.

Bieżące wsparcie, superwisje przywódcze

Omawianie i praca nad bieżącymi tematami pojawiającymi się między naszymi sesjami.

Jak pracujemy, przykładowe metody pracy z przywódcami

W poszukiwaniu sensu

Wielu przywódców zatraciło poczucie sensu swoje pracy, istnienia firmy. Czują pustkę egzystencjalną i przygnębienie. Znając odpowiedź na pytanie o sens (Po co?) jesteśmy zdolni do odnalezienia prawie każdego Jak? wobec trudności, spadku motywacji.

Jednym z fundamentów pracy jest wsparcie w odnalezieniu sensu z pracy przywódcy.

Narzędzia logicznego myślenia

Mamy narzędzia do zarządzania sprzedażą, projektami, produkcją, majsterkowania, prac ogrodowych, gotowania… ale na żadnym etapie edukacji nie uczymy sie narzędzi usprawniających procesy myślowe.

Poznasz między innymi:

 • Narzędzie pozwalające usuwać konflikty wewnętrzne (decyzje) jak i zewnętrzne np. Sprzedaż VS. Realizacja metodą wygrał – wygrał. Koniec z rolą arbitra, emocjami i zgniłymi kompromisami.
 • Będziesz trafnie diagnozować przyczyny problemów i usuwać te niepożądane skutki wraz z przyczynami, trwale.
 • Nauczysz się tworzyć sieć czynności przykładowo dla projektów firmowych.
 • Rozrysujesz z łatwością zależności logiczne nie „motając się” już z myślami.

Stoicki spokój

Odnajdziesz spokój ducha, aby potrafić znieść to, co zmienić jest trudno; odnajdziesz odwagę, abyś umiał konsekwentnie i wytrwale dążyć do zmiany tego, co zmienić możesz; i mądrość, aby trafnie odróżnić jedno od drugiego.
Przestaniesz się „gniewać” na bieg wypadków. Nic ich to przecież nie obchodzi. Zdasz sobie sprawę, że choćbyś pękł, nie zmieni się postępowanie ludzi.
Będziesz jak skała wobec niepewności i problemów. Odróżnisz rzeczy zależne od Ciebie (postawa) i te niezależne, jakimi nie ma sensu się przejmować.

Aktualizacja sposobu myślenia i przełamanie desfunkcyjnych zachowań, myśli i złego samopoczucia

 1. Zrozumienie niechcianych/szkodliwych wzorców zachowań i przekonań Przywódców.
 2. Praca z dysfunkcjonalnym sposobem myślenia (wpływającym na nastrój i zachowania lidera).
 3. Praca nad ocenianiem tych myśli realistycznie – przystosowawczo. W skutek czego przywódca poprawia swoje samopoczucie i redukuje dysfunkcyjne zachowania.

W ten sposób przełamujemy przykładowo: perfekcjonizm, destrukcyjne myśli autonomiczne, wygłaszanie tyrad, wybuch agresji, kompulsywne zachowania, brak poczucia wartości…

Komunikacja

Często komunikat jaki chcemy przekazać jest blokowany przez ocenę, pouczanie, opinie, relację silny – słaby i nie zostaje zrozumianym. Nauczymy się wyrażać jasno swoje potrzeby.

Nauczymy się odbierać nawet trudne komunikaty od innych nawet jeśli np. wzburzony klient krzyczy.

Model Podejmowania Decyzji

Zaprzestaniesz/ograniczysz podejmowania decyzji na bazie impulsów emocjonalnych, zakorzenionych, przekonań i innych form gdzie nie ma przestrzeni na myślenie, tylko pojawia się reakcja.

Wymiany Myśli, dobre praktyki

Będziemy konsultować i poszukiwać dobrych praktyk w praktycznych dla Ciebie tematach, obszarach: systemy wynagrodzeń, zarządzanie, automatyzacje, projekty, rekrutacje, spotkania zarządu…

Gnothi Seation (Poznaj Samego Siebie)

Zagłębimy się w Twoje cechy, osobowość, talenty, mechanizmy oraz przede wszystkim Twoje wartości.

Ustalimy jakie obszary przywództwa są dla Ciebie ważne (opiekujesz się nimi), jakie są lukami (wymagają opieki) oraz gdzie pojawiają się potrzeby potencjalnie ograniczające Twój potencjał choćby jak chęć kontroli.

TQM

Będziemy koncentrować się na metodach i narzędziach pozwalających Ci na ciągłe doskonalenie organizacji.

Referencje

"Współpracę z Panem Krystianem ciężko sklasyfikować w jakikolwiek znany mi sposób. Nie uważam go za Specjalistę ani Eksperta. Pan Krystian jest kilka leveli wyżej, zupełnie inny wymiar współpracy bazujący na zaufaniu i relacjach blisko powiązanych z przyjaźnią, zrozumieniem, empatią. Potrafi cierpliwie, małymi krokami dojść do sedna problemu oraz skutecznymi i praktycznymi metodami je rozwiązywać."

Dawid Duda Dyrektor i współwłaściciel Grupa VIST

"Krystian (FlowUp) posiada wielką zdolność łączenia swojej bogatej wiedzy teoretycznej z jej praktycznym zastosowaniem w usprawnieniach zarządzania firmą. Po zapoznaniu się z wszystkimi bolączkami występującymi w mojej organizacji rozpisał plan naprawczy, który w kolejnym kroku został szczegółowo omówiony już z planem jego poprawy. Krystian zaproponował procesy i narzędzia odpowiednie dla mojej organizacji (a jej działalność jest bardzo specyficzna i nietypowa). Wspólnie przepracowane rozmowy zaowocowały wdrożeniem nowego procesu zarządzania organizacją.."

Dawid Duda Dyrektor i współwłaściciel

"Zawsze jak tylko nadarzy się okazja będę polecać Flow Up Group do partnerów i zaprzyjaźnionych przedsiębiorców!
Wyczucie biznesu. Wiedza. Wnikliwe oparte o naukę badania kultury. Znakomite doświadczenia jak poprawiać wynik firmy."

Wojciech Woźniak Dyrektor Zakłady mięsne Olewnik

Dlaczego warto wybrać Flow Up Group?

Kiedy inni tylko mówią szkoląc, sprzedając kursy i doradzając, my zmieniamy system pracując projektowo z Tobą i Twoją kadrą zarządzającą.

Nie zostawimy Cię z raportem, wskazaniami czy samymi słowami. Będziemy prowadzić projekt zmiany. Wspierać rozwiązywanie bieżących wyzwań kadry zarządzającej. Zaangażujemy się w proces zmiany całego systemu.

Nie będziemy naiwnie skupiać się tylko na zmianie technicznej (wiedza, narzędzia, metody) ale przede wszystkim na zmianie adaptacyjnej, zmianie sposobu myślenia i działania.

"Firmy same się nie zmienią. To sposób myślenia i działania ludzi oraz system w jakim funkcjonują muszą zostać zmienione."

Krystian Pluciak Founder Flow Up Group

Q&A

Tak, treści oraz wszystko co się wydarzy na spotkaniach pozostaje na nich.

Oczywiście, chętnie przedstawimy Państwu szczegółowe informacje na temat procesu i odpowiemy na wszelkie dodatkowe pytania.

Aby rozpocząć współpracę, prosimy o kontakt z naszym zespołem. Po bezpłatnej konsultacji przygotujemy spersonalizowany plan działania dostosowany do  potrzeb Twojej firmy.

Podczas realizacji usługi nie sprzedajemy szkoleń z zakresu usługi tylko wprowadzamy rozwiązanie razem z załogą Twojej firmy. Oczywiście jeśli uznają, że potrzebują więcej wsparcia to będziemy dalej wspierać zmianę.

Chcesz zmienić oblicze przywództwa?

Kontakt bezpośredni

Telefon

Wiadomość

Rekomendowane usługi wpierające proces pracy nad przywództwem

Autentyczność Przywództwa

Badanie

Autentyczność jest punktem wyjścia do procesu pracy nad sobą jako przywódcą. Spójność pomiędzy tym jak widzisz siebie i jak jesteś odbierany jest punktem wyjścia do wielu potencjalnych kroków podczas sesji Podróży Bohatera.

Transformacja Kultury Organizacyjnej

Proces adaptacyjny

Transformacja kultury jest jednym z bezpośrednio powiązanych z przywództwem wymiarów zmiany firmy. Warto jednocześnie przeprowadzić zmianę w tym obszarze lub uruchomić ją podczas sesji Podróży Bohatera dla przywódcy.

Systemowa poprawa efektywności i zyskowności firmy, bez kosztownych inwestycji

Systemowa poprawa efektywności jest bardzo często związana z zadaniami dla przywódcy wynikającymi z jego pytań i trudności podczas sesji.

Podróż Lidera FlowUp & superwizje dla kadry kierowniczej

Proces zmiany adaptacyjnej przywódców PODRÓŻ BOHATERA, oparty najefektywniejsze szkoły psychoterapii

Praca z Twoim zespołem zarządzającym w okrojonej wersji Podróży Bohatera pozwoli łatwiej „przemycić” zmiany na szerszą grupę zarządzającą oraz być użyteczna w kwestii Twoich rozterek dotyczących innych liderów.

Diagnoza przywódcza może pomóc zarówno w lepszym poznaniu Ciebie jak i Twojej kadry zarządzającej.