Podróż Bohatera FlowUp & superwizje dla przywódców

Bieżące wsparcie dla przywódcy firmy w rozwiązywaniu aktualnych wyzwań, podejmowaniu decyzji, wymianie myśli, zarządzaniu projektami/pracownikami, efektywności osobistej/firmowej czy wsparciu psychologicznym w zależności od indywidualnej potrzeby

Podróż Lidera FlowUp & superwizje dla kadry kierowniczej

Proces zmiany adaptacyjnej przywódców PODRÓŻ BOHATERA, oparty najefektywniejsze szkoły psychoterapii

Wymiana myśli z mentorami FlowUp

Wymiana myśli, mentoring, coaching

Klub Dobrych Praktyk

Wymiana myśli, wycieczka

Zaufanie do przełożonego

Badanie zaufania do przełożonego

Mentoring współtwórcy turkusowej firmy Radosława Bartosika

Mentoring

Autentyczność Przywództwa

Badanie