Zakładanie Fundacji Rodzinnej

Witaj Przywódco,

Czas skorzystać z możliwości Fundacji Rodzinnej niezależnie czy myślisz o sukcesji, optymalizacji podatkowej lub Tworzeniu wielopokoleniowego biznesu.

Zapewnij swojej rodzinie bezpieczeństwo finansowe i spokój ducha na lata. Nasza usługa 'Zakładanie Fundacji Rodzinnej’ oferuje skuteczne zarządzanie majątkiem i planowanie sukcesji. Odkryj stabilność i przyszłość zbudowaną na solidnych fundamentach.

Skorzystaj z doświadczenia kancelarii, która zakładała 2, 3… Fundację Rodzinną w Polsce.

Jakie problemy napotykali przedsiębiorcy przed powstaniem Fundacji Rodzinnej?

Bez Fundacji Rodzinnej możesz napotkać na szereg problemów:

Wiele majątków rodzinnych przedsiębiorców zostało znacząco pomniejszone o podatek przed powstaniem Fundacji Rodzinnej.

W Fundacji Rodzinnej precyzyjnie można zapisać jak ma ona rozporządzać majątkiem, inwestować i tak dalej.

Ryzyko konfliktów i niepewności co do przyszłości majątku po Twojej śmierci.

Twoje dobra mogą być narażone na ryzyka zewnętrzne, takie jak roszczenia prawne czy zmienność rynkowa.

Korzyści z posiadania Fundacji Rodzinnej

Skalująca się korzyść finansowa wraz z wielkością Twojego majątku.

Twoje dobra są chronione przed nieprzewidzianymi sytuacjami.

Prostsza i bardziej efektywna administracja majątkiem rodzinnym.

Zapewnienie spójnego i planowanego przejścia majątku do następnych pokoleń.

Dla kogo jest Fundacja Rodzinna?

To rozwiązanie idealne dla:

Przedsiębiorców

Chcących zabezpieczyć przyszłość swojego biznesu i rodziny oraz optymalizować podatki.

Nestorów i sukcesorów

Dążących do bezkonfliktowego przekazania majątku.

Osób zamożnych

Poszukujących efektywnego sposobu na zarządzanie i ochronę swojego dorobku.

Kiedy Fundac Rodzinna nie jest dobrym rozwiązaniem?

Fundacja Rodzinna może nie być odpowiednia, gdy:

Koszty założenia i prowadzenia mogą przewyższać korzyści.

Proces Zakładania Fundacji Rodzinnej

Ramowa lista czynności:

Konsultacje, doradzanie i wstępne planowanie procesu.

Współpraca z notariuszem w celu sporządzenia aktu założycielskiego i statutu.

Zgłoszenie fundacji do odpowiedniego rejestru. Ustanowienie organów fundacji. Przeniesienie majątku do fundacji.

Oni już wybrali drogę FlowUp

Chcesz założyć Fundację Rodzinną?

Kontakt bezpośredni

Telefon

Wiadomość

Q&A

Proces zakładania fundacji rozpisaliśmy w artykule: flowup.pl/jak-zalozyc-fundacje-rodzinna/ 

Fundacja może zarządzać różnymi rodzajami majątku, od nieruchomości po udziały w firmach.

Koszty zależą od wielkości majątku i złożoności struktury fundacji. Oferujemy indywidualną wycenę na podstawie Twoich potrzeb.

Tak, statut fundacji można modyfikować, aby dostosować go do zmieniających się potrzeb i okoliczności.

Proces ten zwykle trwa kilka tygodni, w zależności od złożoności przypadku i szybkości zgromadzenia wymaganych dokumentów.

Opisz nam swoje wyzwanie,
a my pomożemy Ci przejść drogę.

Podobne prace

Chcesz obniżyć koszt faktoringu?