Uwolnienie potencjału przywódczego współwłaściciela z postawy zamkniętej na lidera organizacji

Oni już wybrali drogę FlowUp

Wprowadzenie

Współwłaściciel Agencji Marketingowej nie był zadowolony ze swojej postawy w organizacji. Chciał poprawić zarówno samą firmę jak i swoje zdolności przywódcze.

Niepożądane skutki

Rzeczy jakich chcieliśmy się trwale pozbyć z organizacji podczas projektu:

Współwłaściciel unikał trudnych rozmów. Kiedy coś się działo w relacji z pracownikiem raczej wygłaszał monologi niż rozmawiał. Zamknięty w pokoju analizował dane. Na spotkaniach zarządu nie odzywał się. Pozornie interesował go głównie jego dział.

Cel projektu

Uwolnienie dużego* potencjału osobistego poprzez usunięcie głównych przeszkód psychologicznych i wypracowanie dobrych praktyk – narzędzi do zarządzania.

Wsparcie w realizacji marzenia: stworzenie wyjątkowego miejsca pracy w małym mieście z jakiego pochodzi.

*bystry analityczny umysł połączony z dobrymi wartościami i nastawieniem na człowieka

Działania

1. Badanie przywódcy FlowUp

Badanie pokazujące cechy, predyspozycje, zachowania oraz ich paradoksy w jakie może wpadać przywódca.

2. Podróż Lidera

Rozpoczęliśmy proces pracy 1:1 nad uwalnianiem potencjału. 

Ustaliliśmy przyczyny aktualnego schematu zachowań. Przepracowaliśmy część myśli autonomicznych i sytuacji wywołujących określone niepożądane zachowania. Stworzyliśmy kilka schematów przełamywania niepraktycznych, nie przystosowawczych myśli.

Zmieniliśmy kilka rytuałów w firmie by przełamać Przywódcę oraz dać my wyzwania rozwojowe spoza strefy komfortu. Wprowadziliśmy zmiany wspierające rozwój.

Przeprowadziliśmy serię około 7 spotkań uproszczonej formuły usługi Podróż Bohatera.

Podróż Lidera FlowUp & superwizje dla kadry kierowniczej

Proces zmiany adaptacyjnej przywódców PODRÓŻ BOHATERA, oparty najefektywniejsze szkoły psychoterapii

3. Bieżące wsparcie w transformacji firmy

Podczas spotkań rozmawialiśmy o tym jak poprawić efektywność obszaru za jaki odpowiadała jako przywódca oraz wypracowywaliśmy dobre praktyki, procesy i sposób zrządzania w większości organizacji.

Pełne wsparcie w transformacji/rozwoju organizacji FlowUp

Rezultaty procesu

Kluczowe produkty realizowanych projektów

> Zarządzanie przepływem pracy – powstał ramowy powtarzalny proces. Poprawiła się efektywność pracy. Eliminacja biurokracji. Redukcja wrzutek i odciągaczy od pracy specjalistów. 

> Nowe rytuały w organizacji – spotkania zarządu, spotkania sprzedaży z dyrektorami i tak dalej.

> Schematy radzenia sobie z trudnościami osobistymi – przełamywanie myśli autonomicznych i negatywnych przekonań.

 

 

Wyniki

Prowadzi spotkania zarządu (wcześniej milczał podczas ich trwania).

Inicjuje najwięcej zmian.

Buduje dore relacje w zespole.

Robi najlepsze 1:1 i sam kreuje ich standardy.

Potrafi wyrażać i bronić zdania.

Wspiera inne obszary, działy, liderów od strony ludzkiej i poprawy efektywności.

Prowadził z nami jako lider wielki projekt stworzenia powtarzalnych procesów w organizacji od zera samodzielnie ucząc się między innymi tworzenia kluczowych automatyzacji.

Wraz z specjalistami i liderami wypracowaliśmy powtarzalne procesy, listy kontrolne, instrukcje... które zostały przeniesione do narzędzia do zarzadzania przepływem pracy.

Opisz nam swoje wyzwanie,
a my pomożemy Ci przejść drogę.

Podobne prace

Wzrost ilości wartościowych kandydatów z około 3 na rekrutację do około 20+, 32% wzrost mocy przerobowych firmy