Usługi : Kultura Organizacyjna i Przywództwo

Uwolnienie potencjału przywódczego współwłaściciela z postawy zamkniętej na lidera organizacji

Wzrost ilości wartościowych kandydatów z około 3 na rekrutację do około 20+, 32% wzrost mocy przerobowych firmy

2/2