Redukcja czasu realizacji stron/sklepów online z 2,5 miesiąca do 2-3tygodni

Oni już wybrali drogę FlowUp

Wprowadzenie

Firma IT zatrudniająca około 40 osób realizująca dla klientów projekty aplikacji, sklepów i czasem serwisów. Organizacja od wielu miesięcy wychodziła na minus i właściciele podjęli już wstępną decyzję o poddaniu się i likwidacji. Piętrzyły się projekty, błędy i stres.

Po wstępnym rozpoznaniu sytuacji uznaliśmy, że jest ogromny potencjał biznesowy ze względu na to co możemy poprawić.

Niepożądane skutki

Rzeczy jakich chcieliśmy się trwale pozbyć z organizacji podczas projektu:

Wszystkie realizacje jakim się przyjrzeliśmy w danym roku przekraczały ustalony z klientem budżet. Zazwyczaj ze środków samej firmy.

Żaden duży projekt w roku kiedy rozpoczynaliśmy współpracę nie został oddany w estymowanym dla klienta czasie.

Jedynie usługi serwisowe były realizowane na czas.

Rosnąca cykliczna strata finansowa miesiąc za miesiącem oznaczała szybką utratę płynności finansowej i konieczność zamknięcia biznesu.

Cel projektu

Przywrócić rentowność firmy oraz jakość realizacji projektów – pracy.

Działania

1. Zlokalizowanie przyczyn niepożądanego stanu obecnego firmy

Przeprowadziliśmy analizę przyczynowo skutkową i ustaliliśmy co jest przyczyną kluczowych problemów w organizacji. Odpowiedzieliśmy sobie na pytanie; Co należy zmienić?

Usuniemy konkretne problemy firmowe wraz z ich przyczynami

2. Poprawa efektywności firmy IT

Zmieniliśmy model sprzedaży – wcześniej okazało się, że dominującym czynnikiem problemów jest to, że już na etapie sprzedaży „sprzedawane są opóźnienia”. Ze względu na presję słabym wynikiem obiecywano klientowi złote góry – szybciej od innych, taniej, a czasem i więcej. Oczywiście realizacja nie miała możliwości by to zrealizować i wyjść ze spirali, jednocześnie to oni byli obwiniani za problemy.

Wprowadziliśmy zarządzanie – wcześniej realizacja projektów była pełna chaosu, przepływu pracy bez planu. Te same błędy pojawiały się co projekt. Niejasne instrukcje, polecenia. Brak kontroli jakości. Wymyślanie koła od zera robiąc to samo. Wielozadaniowość oraz inne podobne przeszkody.

Wprowadziliśmy limit prac w toku.

Ukończyliśmy zaczęte projekty.

Spisaliśmy ramowe kroki procesów.

Przenieśliśmy te kroki do narzędzia.

Wprowadziliśmy kontrolę jakości – testerów.

Podnieśliśmy jakość specjalistów – nowe rekrutacje znacznie droższych osób, które szybciej i lepiej realizowały zadania.

Zaangażowaliśmy realizację w proces sprzedaży.

 

Systemowa poprawa efektywności i zyskowności firmy, bez kosztownych inwestycji

3. Pracowaliśmy 1:1 z zarządem rozwiązując bieżące problemy

Podróż Lidera FlowUp & superwizje dla kadry kierowniczej

Proces zmiany adaptacyjnej przywódców PODRÓŻ BOHATERA, oparty najefektywniejsze szkoły psychoterapii

4. Bieżące wsparcie w transformacji firmy

Skupiliśmy się na zaprojektowaniu firmy. Strategii, systemie miar, sposobie zarzązdania.

Pełne wsparcie w transformacji/rozwoju organizacji FlowUp

Rezultaty procesu

Kluczowe produkty realizowanych projektów

> Zarządzanie przepływem pracy – powstał ramowy powtarzalny proces. Poprawiła się efektywność pracy. Eliminacja biurokracji. Redukcja wrzutek i odciągaczy od pracy specjalistów. 

> Nowe rytuały w organizacji – codzienne sprinty ze specjalistami, ciągłe doskonalenie, spotkania zarządu, spotkania sprzedaży z dyrektorami i tak dalej.

> Schematy radzenia sobie z trudnościami osobistymi kadry zarządzającej.

 

 

Wyniki

Zmiana decyzji właściciela. Dziś widzi wielki potencjał i nawet nie rozważa zamknięcia biznesu.

Czas kodowania został tak zoptymalizowany, że wymagał rozszerzenia ilości osób w obszarze UI/UX by programiści mieli co kodować.

Cały czas wraz z wypychaniem dużych opóźnionych projektów wzrasta szybkość realizacji i terminowość.

Podczas rozpoczynania projektu nawet 40% czasy realizacji zajmowały poprawki, zmiany od klienta.

Lepsza jakość procesu wdrożenia klienta i opracowania warsztatów wstępnych pozwala ustalić zakres precyzyjnie.

Klient odbiera etapy, jest w procesie realizacji.

Testerzy i kontrola jakości eliminuje błędy programistów.

Dziś zamiast walki z zmieniającą się wizją klienta i poprawkami dokonywane są jedynie kosmetyczne zmiany.

Bardziej zwinne podejście do realizacji projektów polegające na "oddawaniu produktów" etapami i bieżącemu rozliczaniu. Co poprawia obieg pieniądza oraz daje klientowi co chwilę efekty w ramach projektu.

Dołączenie IT do procesu sprzedaży niemalże wyeliminowało wraz z nowym podejściem do realizacji przekraczanie budżetów.

Opisz nam swoje wyzwanie,
a my pomożemy Ci przejść drogę.

Podobne prace

Po 4 tygodniach poprawiona wydajność w obszarze „wąskiego gardła” – szlifowania końcówek – o 19%, a w ciągu 8 tygodni zredukowane zaległości w procesie pracy w tym obszarze o 73%

Czas produkcji skrócony z 21 do 9 dni, czterokrotnie podniesiony zysk firmy produkcyjnej

Poprawa efektywności i zyskowności bez kosztownych inwestycji