Usługi Kultura Organizacyjna, Przywództwo i Efektywność firm

Usługi : Usługi FlowUp

Zakładanie Fundacji Rodzinnej

Pełne wsparcie w transformacji/rozwoju organizacji FlowUp

Usuniemy konkretne problemy firmowe wraz z ich przyczynami

Proces sprzedaży

Podróż Bohatera FlowUp & superwizje dla przywódców

Bieżące wsparcie dla przywódcy firmy w rozwiązywaniu aktualnych wyzwań, podejmowaniu decyzji, wymianie myśli, zarządzaniu projektami/pracownikami, efektywności osobistej/firmowej czy wsparciu psychologicznym w zależności od indywidualnej potrzeby

Podróż Lidera FlowUp & superwizje dla kadry kierowniczej

Proces zmiany adaptacyjnej przywódców PODRÓŻ BOHATERA, oparty najefektywniejsze szkoły psychoterapii

Systemowa poprawa efektywności i zyskowności firmy, bez kosztownych inwestycji

Poprawa efektywności Marketingu i Sprzedaży

Rachunkowość przerobowa, lepsze decyzje biznesowe

Wymiana myśli z mentorami FlowUp

Wymiana myśli, mentoring, coaching

Klub Dobrych Praktyk

Wymiana myśli, wycieczka

Diagnoza Kultury Organizacyjnej

Badanie kultury organizacyjnej FlowUp

Powtarzalny proces rekrutacji

Proces onboardingu pracownika

Zaufanie do przełożonego

Badanie zaufania do przełożonego

Automatyzacja procesów biznesowych

Chcesz obniżyć koszt faktoringu?

Mentoring współtwórcy turkusowej firmy Radosława Bartosika

Mentoring

Diagnoza przyczyn powracających problemów oraz ich usuwanie

Rozwiązywanie konfliktów w organizacji win – win

Narzędzie, warsztat

Autentyczność Przywództwa

Badanie

Projekty w budżecie i na czas

Zarządzanie projektami

Transformacja Kultury Organizacyjnej

Proces adaptacyjny

Tajemniczy Pracownik

Anonimowe badanie jakościowe

Badanie przyczyn rotacji i dobrostanu pracowników

25/25