Badanie przyczyn rotacji i dobrostanu pracowników

Znajdź główne przyczyny rotacji pracowników i zredukuj je zanim ludzie w jakich inwestujesz odejdą do konkurencji.

Dlaczego ludzie odchodzą z przedsiębiorstw?

Co jeśli znacząca ilość Twoich ludzi myśli o zmianie pracy? Zauważyliśmy, że w ostatnim okresie nasiliła się rotacja pracowników, a jednocześnie w coraz większej ilość specjalizacji brakuje ogromnych ilości rąk do pracy

Z jednej strony od dawna obserwujemy w wielu branżach, że powstaje tzw. rynek pracownika. Coraz trudniej nam o wartościowego kandydata. Z drugiej natomiast ludzie coraz częściej zmieniają pracę. Dotyczy to zwłaszcza osób młodszych. Rosnące koszty życia sprawiają, że nawet osoby, które normalnie nie rozważały odejścia do innej firmy dziś są otwarte na nowe propozycje, rośnie więc i presja związana z wynagrodzeniami.

Nie pomaga również sytuacja demograficzna. Jesteśmy przez niską dzietność (1,4) cywilizacją wymierającą bez zastępowalności pokoleń i co roku będziemy to jedynie bardziej odczuwać przez kurczący się rynek ludzi pracujących. Proporcja ludzi odchodzących na emeryturę i nowych pracowników w wielu specjalizacjach jest przytłaczająca. Stąd zachowanie dobrych pracowników jest istotne jak nigdy wcześniej!

Jakie są częste przyczyny odejść z firmy?

 • niskie zaufanie do bezpośredniego lidera/managera, słabe przywództwo,
 • wdzięczność wobec organizacji lub raczej jej brak,
 • warunki finansowe, poczucie sprawiedliwości redystrybucji,
 • chaos w firmie, stres, utrudniające pracę polityki firmowe,
 • dysonans godnościowy – muszę robić coś niezgodnego z moimi wartościami,
 • brak poczucia sensu w pracy, wypalenie,
 • niezdrowa kultura organizacyjna lub/i środowisko pracy,
 • brak elastyczność pracy (zdalna, czas itp.),
 • brak samorozwoju, opcji awansu poziomego/pionowego,
 • onboarding,
Te i wiele innych bardziej precyzyjnych czynników wpływają na to czy w człowieku pojawi się chęć odejścia. Jeśli jednak ona się już pojawi to jest za późno na działania. Dlatego warto uprzedzić tą motywację do opuszczenia firmy usuwając główne przyczyny jakie mogą ją wywoływać.

Dlaczego tradycyjne metody zazwyczaj nie dają efektów?

Employer Branding – Niestety nasze doświadczenie pokazuje, że niemal zawsze tego typu działania skupiają się wyłącznie na stworzeniu reklamy, która jest oderwana od rzeczywistości do jakiej zaraz ma tracić kandydat. Jeśli już na tym etapie nawiązujemy kontrakt psychologiczny na takiej kanwie mówiący; u nas można oszukiwać, to zazwyczaj tym samym nam odpłacą kandydaci uznając to za normę. Zazwyczaj budowanie fałszywego obrazu poprzez EB podnosi rozczarowanie i przyśpiesza rotację – jest przeciw skuteczne. 

Podwyżki – Oczywiście warto zachować konkurencyjne wynagrodzenie natomiast odradzamy trzymania pracowników jakich motywują wyłącznie pieniądze. Poza niskim zaangażowaniem mentalnym dochodzi kwestia, że zawsze ktoś może nam wykupić człowieka. Jednak najbardziej istotne jest to, że takie „przekupstwo” nie usuwa przyczyny rotacji.

Benefity – Nie usuwają przyczyny rotacji. Są zazwyczaj formą przekupstwa. Szczerze przyznam, że nie chcę pracownika, który jest ze mną tylko dla kart sportowej… Dobrane benefity mogą natomiast podnosić dobrostan pracowników (wellbeing) jednak uruchomienie takich działań miałoby sens tylko jeśli najpierw byłaby pewność, że to istotny aspekt determinujący odejścia. W każdym innym przypadku jest to rzucanie kasą i sprawdzanie czy coś się zmieni.

Ankiety satysfakcji z pracy etc. – Wartość naukowa dostępnych narzędzi badawczych jest znikoma – rekomendujemy pytać o wskaźniki psychometryczne co trudno ocenić bez fachowej wiedzy. Często niewiele różnią się od przeczytania horoskopu. Mogą przyczyniać się do błędnych wniosków. Są też problemy z tłumaczeniami. Przykładowo o ile słynne 12Q Gallupa może mieć jakiś sens w USA, to pytanie dotyczące np. „Czy masz w firmie najlepszego przyjaciela?” w naszym kraju i kontekście kulturowym prawdopodobnie nie ma już korelacji… Inna kwestią jest masa narzędzi jakich celem jest wyłącznie zakup nagrody dla pracodawcy

Inne własne inicjatywy – bardzo rzadko skupiają się na usunięciu przyczyny, zazwyczaj to walka ze skutkiem bez efektu. Niestety o wiele częściej widzimy jak interwencje jeszcze bardziej podnoszą finalnie rotację i niezadowolenie.

Jednak to zrozumiałe, że kiedy dostajemy tak wiele pomysłów rozwiązań, a część z nich jak EB nie wymaga naszej uwagi to nie wgryzamy się w źródło problemu zabiegani innymi zadaniami.

Jak rozwiązaliśmy problem rotacji?
Badanie kluczowych przyczyn rotacji

Stworzyliśmy badanie analizujące jakie przyczyny determinują chęć odejścia z Twojej firmy w poszczególnych zespołach. Dzięki temu możesz wdrożyć plan naprawczy i wyeliminować przyczynę rotacji zanim stracisz kolejnych ludzi. Nasze badanie było opisywane w międzynarodowych pismach naukowych i spełnia kryteria badań naukowych.

Co badamy?

Wszystkie 3 typy sprawiedliwości organizacyjnej są pośrednio związane z chęcią odejścia z organizacji:

 • dystrybucyjna
 • interpersonalna
 • proceduralna

W jednej z dużych firm usługowych - IT wynik wsparcia uzyskiwanego ze strony organizacji przewidywał 22,84% chęci odejścia z organizacji, natomiast wsparcie otrzymywane od przełożonego 4,1%. To jednoznacznie pokazywało wraz z niuansami nad jakimi aspektami należy się konkretnie skupić by zapobiegać rotacji w przyszłości.

Przywiązanie emocjonalne przewiduje (wyjaśnia) 42,64% chęci odejścia z organizacji w dużej firmie usługowej - IT.

Autor badania

Marcin stworzył i rozwinął dział HR w Komputronik SA, następnie został dyrektorem logistyki i administracji, a finalnie pełnił rolę prokurenta.

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii UAM. Jego praca naukowa koncentruje się wokół zagadnień związanych z uwarunkowaniami dobrostanu (wellbeing) pracowników oraz motywacji do zmiany pracy. Zajmuje się prowadzeniem diagnozy i interwencji w organizacjach. Jest twórcą kilku narzędzi, które wykorzystuje również w diagnozie przedsiębiorstw, takich jak Skala Wdzięczności wobec Organizacji, Skala Lojalności Organizacyjnej czy Skala Zaufania do Przełożonego.

Marcin

Chcesz zmniejszyć rotację?

Poszukujesz metody, która pozwoli Ci trwale zredukować rotację?

Zamów bezpłatną konsultację, podczas której podpowiemy na czym się należy skupić by obniżyć przyczyny rotacji, jakie działania są bez sensu oraz jaki może być koszt takiej zmiany.

Jak zmniejszamy rotację w firmach?

1.

Ustalamy dedykowany zakres badania

Każda organizacja jest wyjątkowa stąd przed rozpoczęciem musimy ustalić jakie zmienne będą kluczowe w przypadku Twoich pracowników oraz jakie obszary firmy obejmiemy badaniem.

2.

Badamy i ustalamy przyczyny rotacji w Twojej firmie

Pracownicy wypełniają anonimową ankietę. 

3.

Omawiamy wynik

Wybór tych zmiennych w ramach których można najszybciej, najłatwiej i najmniejszym nakładem kosztów wprowadzić zmiany. Zrozumienie przyczyny rotacji może pozwala trafiać w źródło bólu!

Przykładowe działania naprawcze:

Zmiany w zakresie kultury organizacyjnej na kulturę ukierunkowaną bardziej na potrzeby pracowników (zmiana w zakresie wsparcia otrzymywanego od organizacji) oraz bardziej partycypacyjną (zmiana w zakresie sprawiedliwości proceduralnej).

Działania informacyjne w postaci jawności kosztów firmowych w tym wynagrodzeń dla pracowników uświadamiające im, że ich wynagrodzenie jest sprawiedliwe oraz przegląd systemów motywacyjnych w kierunku sprawdzenia ich sprawiedliwości i ewentualnej wadliwości.

Wdrożenie działań ukierunkowanych na pracowników z dłuższym stażem celem ich docenienia (na przykład premia stażowa lub inne rozwiązanie).

Warsztat dla managerów dotyczący zmiany postawy wobec współpracowników na bardziej życzliwą i otwartą – poprawą w zakresie sprawiedliwości interpersonalnej (interakcyjnej) oraz komunikacji bez przemocy.

Warsztat dla managerów z umiejętności budowania zaufania oraz umiejętności diagnozowania i stwarzania warunków do realizacji potrzeb podległych pracowników - poprawa wsparcia otrzymywanego od przełożonego.

4.

(opcjonalnie) Pomagamy przeprowadzić proces zmian by zredukować rotację

Zdajemy sobie sprawę, że najwięcej projektów umiera w fazie implementacji. Nie zostawimy Cię więc z z samymi wnioskami i raportem z badania jeśli potrzebujesz wsparcia na tym etapie.

Q & A
częste pytania

Nie. Jeśli jest taka potrzeba pomagamy w procesie zmiany organizacji w roli prowadzących projekty niezbędne do naprawy sytuacji.

Raport to za mało. Liczy się efekt - implementacja.

Pracujemy dla fajnych marek

...i nam to wychodzi

Badanie Autentyczności przywództwa pozwoliło nam zaktualizować obraz tego jak widzą nas pracownicy.

Michał Śliwiński CEO ACO Domofony

Chcesz zmniejszyć rotację?

Poszukujesz metody, która pozwoli Ci trwale zredukować rotację?

Zamów bezpłatną konsultację, podczas której podpowiemy na czym się należy skupić by obniżyć przyczyny rotacji, jakie działania są bez sensu oraz jaki może być koszt takiej zmiany.

Co zyskasz korzystając z redukcją rotacji?

Unikasz kosztownych pomyłek i walki ze skutkami

Nie będziesz już musiał wydawać środków na działania jakie nie przynoszą Ci trwałych korzyści i sprawiają, że walczysz ze skutkami zamiast usunąć przyczynę.

Spadek kosztu rotacji

Koszt utraty pracownika to nie tylko środki i czas przeznaczony na rekrutacje, to też uwaga innych na wdrożenie, inwestycja w pierwszym okresie nim człowiek zdobędzie doświadczenie i wiele innych aspektów często trudnych do oszacowania jak motywacja innych do pracy kiedy ich koledzy cały czas odchodzą…

Utrata wiedzy, doświadczenia

Kiedy odchodzi z firmy człowiek, to traci ona też jego obycie w firmie, doświadczenie, relacje wypracowane w zespołach… te i inne elementy trzeba będzie wypracować od zera.

Podniesienie świadomości kadry zarządzającej

Psychoedukacja wyjaśniająca Managerom mechanizmy motywacji do odejścia podległych pracowników i ich kluczową rolę w tym procesie – przychodzi się do organizacji, a odchodzi od przełożonego.

Utrzymujesz zdolność do produkcji / realizacji usług 

Brak rąk do pracy lub ich duże wahania zaburzają często zdolność do świadczenia usług dla naszych klientów. Jeśli brakuje nam ludzi w tzw. „wąskim gardle” to zmniejsza nam się zysk całej firmy!

Oszczędzasz czas

Masz już dość ciągłego poszukiwania ludzi jacy zaraz odejdą i angażowania innych w ten proces odciągając ich od ich zadań bieżących?

Szybciej, bezpieczniej i z mniejszym ryzykiem

Ustalanie przyczyny i zmiana systemu u źródła jest szybszą, skuteczniejszą i trwalszą metodą od innych podejść. Co istotne obniża nam ryzyko pojawienia się niepożądanych skutków.

Masz już dość dolewania nowych pracowników do "dziurawego wiadra"?

Chcesz zmniejszyć rotację?

Poszukujesz metody, która pozwoli Ci trwale zredukować rotację?

Zamów bezpłatną konsultację, w czasie której podpowiemy na czym się należy skupić by obniżyć przyczyny rotacji, jakie działania są bez sensu oraz jaki może być koszt takiej zmiany.

Founder

Krystian

Bezpośredni kontakt

+48 606 699 479

Podobne usługi

Badanie przyczyn rotacji i dobrostanu pracowników

Wzrost ilości wartościowych kandydatów z około 3 na rekrutację do około 20+, 32% wzrost mocy przerobowych firmy

Tajemniczy Pracownik

Anonimowe badanie jakościowe

Transformacja Kultury Organizacyjnej

Proces adaptacyjny

Projekty w budżecie i na czas

Zarządzanie projektami

Autentyczność Przywództwa

Badanie

Rozwiązywanie konfliktów w organizacji win – win

Narzędzie, warsztat

Diagnoza przyczyn powracających problemów oraz ich usuwanie

Mentoring współtwórcy turkusowej firmy Radosława Bartosika

Mentoring

Podobne prace

Diagnoza Kultury Organizacyjnej

Badanie kultury organizacyjnej FlowUp

Powtarzalny proces rekrutacji

Proces onboardingu pracownika