Studium Przypadków sukcesów klientów FlowUp

Usługi : Studium Przypadków

Uwolnienie potencjału przywódczego współwłaściciela z postawy zamkniętej na lidera organizacji

Redukcja czasu realizacji stron/sklepów online z 2,5 miesiąca do 2-3tygodni

Po 4 tygodniach poprawiona wydajność w obszarze „wąskiego gardła” – szlifowania końcówek – o 19%, a w ciągu 8 tygodni zredukowane zaległości w procesie pracy w tym obszarze o 73%

Czas produkcji skrócony z 21 do 9 dni, czterokrotnie podniesiony zysk firmy produkcyjnej

Poprawa efektywności i zyskowności bez kosztownych inwestycji

Wzrost ilości wartościowych kandydatów z około 3 na rekrutację do około 20+, 32% wzrost mocy przerobowych firmy

5/5