Zaangażowanie społeczne biznesu
Flow Up Group

Chcemy swoim działaniem pozytywnie wpływać na życie ludzi w kraju.

Edukacja ekonomiczna dzieci.

Zbiórki charytatywne.