Propozycja wartości

Poniższe rozwiązania są jedynie wąskim wycinkiem naszych działań. Nie zajmujemy się szkoleniami i doradztwem, wiedząc jak bardzo są nie efektywne. Nie sprzedajemy też każdemu tego samego produktu.

I - Zrozumienie organizacji
Ustalenie przyczyny niepożądanych skutków jakie dotykają organizację w postaci: opóźnień, braku płynności, niskiej sprzedaży, dużej rotacji, braku rąk do pracy i innych.
Zlokalizowanie jednego największego ograniczenia hamującego Twój biznes - zysk.
Zrozumienie kultury organizacyjnej i potrzeb psychologicznych ludzi w firmie jak: zysk/bezpieczeństwo, relacje, wyniki i inne.
II - Praca systemowa nad zyskownością i wydajnością firmy.
III - Harmonijne relacje
IV - Profesjonalizacja
V - Przywództwo służebne

Dla każdego z etapów/kroków dobieramy potrzebne narzędzia, metody i praktyki.

Chcę ustalić przyczynę problemów i ją usunąć.

Działamy systemowo. Co oznacza, że skupiamy się na zlokalizowaniu i usunięciu przyczyny niepożądanych skutków jakie dotykają Twoją firmę.

Rotacja, niski zysk, opóźnienia…?

Działania pomagające zrozumieć organizację od środka. Zrozumieć i dotrzeć do przyczyn niepożądanych błędów, wyzwań i problemów, a także dobrać systemowe narzędzia by je trwale usunąć.

Dlaczego to jest ważne?

Tylko poprawne odnalezienie przyczyny pozwala na trwałą zmianę.

Co jeśli to zignoruję?

Leczenie skutków, a nie prawdziwych przyczyn, brak efektu. Nieekonomiczne działania. Brak ukierunkowania - chaos.
Uczucie wielozadaniowości i przytłoczenie złożonością problemów.

Przepraszamy, ale nie znaleziono wyników dla żądanego archiwum.

Wróć lub skorzystaj z mapy witryny poniżej:

Strony

Potrzebuję zysku i bezpieczeństwa dla przedsiębiorstwa.

Zysk: Zawsze skupiamy się tylko na jednym, najważniejszym ograniczeniu Twojego biznesu, którego usunięcie podniesie Twój zysk i zdolności operacyjne. Niezależnie czy jest to brak mocy produkcyjnych, brak zasobów, brak klientów czy wadliwy proces/polityka.

Bezpieczeństwo: Zabezpieczymy Ciebie i firmę na wypadek negatywnych zdarzeń losowych.

Narzędzia jakie pozwolą nam systemowo i trwale podnieść Twoją zyskowność i wyeliminować Twoje największe bolączki.

Dlaczego to jest ważne?

Najważniejsza metoda systemowego zarządzania pozwalająca nieustannie rosnąć.
Wiedza co warto sprzedawać w danej chwili.
Myślenie kategorią zysku, a nie oszczędności.

Co jeśli to zignoruję?

Problem z zyskownością i kontrolą nad biznesem (opóźnienia, koszty złej jakości i inne).
W przypadku kryzysu powolne wygaszanie przedsiębiorstwa przez cięcie kosztów zamiast podnoszenie zysku.
Praca w nieustannym paradygmacie stresu, obaw i potrzeby kontroli. Uruchamianie się atawizmów walcz - uciekaj. Odbieranie innym odpowiedzialności.
Bardzo duża rotacja pracowników i klientów.

Jak podejmować lepsze decyzje biznesowe? Wdrożenie rachunkowości przerobowej

Wielozadaniowość, opóźnienia, przekroczone budżety projektów i stres?

Zarządzanie projektami

Mam problemy z ludźmi: rotacja, konflikty, silosy, rozmowy o opiniach, a nie faktach... potrzebuję harmonijnych relacji

 

Zajmiemy się postawami i nawykami pracowników. To ich trwała zmiana daje sukces i gwarantuje zatrzymanie efektu transformacji.
Skuteczna komunikacja i wartości staną się dla nas podstawą do dalszego rozwoju.

 

Jak poprawimy Twoje relacje z klientami i partnerami? Jak stworzymy z Twojej firmy miejsce pracy marzeń dla profesjonalistów? Zajmiemy się postawami i nawykami pracowników, to ich trwała zmiana daje sukces i trwałość transformacji.

Dlaczego to jest ważne?

W firmie są ludzie z jakimi chcemy żyć i profesjonalnie pracować.
Potrafimy się komunikować.

Co jeśli to zignoruję?

Mówienie o opiniach, a nie faktach. Komunikacja mailowa.
Duża rotacja.
Fatalna atmosfera.

Przepraszamy, ale nie znaleziono wyników dla żądanego archiwum.

Wróć lub skorzystaj z mapy witryny poniżej:

Strony

Chcę by firma osiągała lepsze wyniki.

Oddolne tworzenie procesów, procedur i instrukcji by Twoja organizacja uczyła się i zbierała wiedzę przez ewolucję, i nie popadła w biurokrację.

Każde zadanie można owskaźnikować, mierzyć i opisać w formie procesu/roli.

Pomożemy Ci osiągać lepsze wyniki i gromadzić wiedzę - dobre praktyki w organizacji. Stworzymy procesy i instrukcje z oddolnym zaangażowaniem ludzi.

Dlaczego to jest ważne?

Oddolnie tworzone procesy i instrukcje przyczyniają się do lżejszej pracy, gromadzenia wiedzy, unikania tych samych błędów i łatwiejszego wprowadzania nowych kandydatów.

Co jeśli to zignoruję?

Silosowość, kominy i departamenty nawzajem się zwalczające.
Narzucanie procesów z góry co wiąże się z ich sabotowaniem i biurokratyzacją pracy (niedopasowaniem).
Systemy miar powodujące lokalne optymalizacje i szkodzące całej firmie, doprowadzające do nadmiernych zapasów czy wciskania towaru klientowi.

Przepraszamy, ale nie znaleziono wyników dla żądanego archiwum.

Wróć lub skorzystaj z mapy witryny poniżej:

Strony

Jestem gotów przejść do przywództwa służebnego.

Jeśli Twoja firma jest już zyskowna, ludzie tworzą harmonijne relacje, a procesy powoli przejmują zarządzanie, czas się wycofać z roli managera. Staniesz się liderem, który ma jedynie wspierać innych.

Pomożemy Ci przejść bezpiecznie do zarządzania procesowego (samozarządzania) zastępując model hierarchiczny. Twoi ludzie będą pracować dla organizacji z sercem i rozumem. Liderzy będą wspierać ich jedynie w osiąganiu wyników i rozwiązywać problemy.
To propozycja wyłącznie dla najlepszych organizacji.

Dlaczego to jest ważne?

Niezwykła efektywność pracy, sprawność operacyjna firmy i zaradność - samodzielność pracowników.

Co jeśli to zignoruję?

Będziesz dalej płacić podatek jakim jest zatrudnianie hierarchicznej struktury kierowniczej i wszystkich tego konsekwencji. Ludzie będą przychodzić pracować na szefa, a nie dla firmy i swojego rozwoju.

Przepraszamy, ale nie znaleziono wyników dla żądanego archiwum.

Wróć lub skorzystaj z mapy witryny poniżej:

Strony

Kultura organizacyjna

Nasze doświadczenia i działania oparte są na 5 poziomach wzrostu kultury organizacyjnej FlowUp.
Każdy z etapów wymaga innych niezbędnych twardych narzędzi biznesowych dla firmy.
Jednocześnie wymaga też zapewnienia potrzeb psychologicznych ludzi, aby rozwijać ich świadomość i całą kulturę organizacyjną.
Naszym zadaniem jest więc zbadanie na jakim poziomie jest Twoja organizacja i zapewnienie twardych rozwiązań zaczynając od podniesienia zyskowności i eliminacji kluczowych bolączek. Efektem będzie Twój naturalny wzrost wyników i ludzi.

Jeśli potrzebujesz stałej współpracy i wsparcia decyzji to również możemy dla Ciebie zrobić.

Dlaczego to jest ważne?

W najbliższych 10 latach czeka nas exodus ludzi z rynku pracy. Kultura organizacyjna będzie najważniejszą przewagą pozwalającą zatrzymać pracowników i przyciągać ich z innych firm.

Potrzebujesz środki na działania?

Aby nasza oferta była bezkonkurencyjna mamy propozycję pozyskania środków na dalsze działania i inwestycje. Nic nie ryzykujesz, rozliczamy je za sukces.

Kto będzie dla Ciebie pracować?

Marcin

Badania psychologiczne, Optymalizacje kosztów
Marketing B2B, Linkedin

Agnieszka

Grzegorz

Trener
Rachunkowość

Wojciech

Rachunkowość
Efektywność i zyskowność firm produkcyjnych

Marek

Zarządzanie systemowe (Teoria Ograniczeń & Kultura Organizacyjna)

Krystian

Architekt kultury organizacyjnej
Eksport do Chin z rekomendacją rządu i stałymi partnerami w Azji

Grzegorz

Role, efektywność pracy, automatyzacja IT procesów

Radosław

Dr Kelvyn

Zacznijmy od rozmowy, by potem wspólnie odpowiedzieć na trzy kluczowe pytania:

Co zmienić?
Na co zmienić?
Jak wywołać tę zmianę?

+48 606 699 479
kontakt@krystian-pluciak.pl