Proces współpracy

I - Zrozumienie organizacji
Ustalenie przyczyny niepożądanych skutków jakie dotykają organizację w postaci: opóźnień, braku płynności, niskiej sprzedaży, dużej rotacji, braku rąk do pracy i innych.
Zlokalizowanie jednego największego ograniczenia hamującego Twój biznes - zysk.
Zrozumienie kultury organizacyjnej i potrzeb psychologicznych ludzi w firmie jak: zysk/bezpieczeństwo, relacje, wyniki i inne.
II - Praca systemowa nad zyskownością i wydajnością firmy.
III - Harmonijne relacje
IV - Profesjonalizacja
V - Przywództwo służebne

Dla każdego z etapów/kroków dobieramy potrzebne narzędzia, metody i praktyki.

Propozycja wartości

Propozycja wartości jaką od nas otrzymasz będzie wynikać z głębokiego wglądu i będzie dedykowana dla Ciebie. Wierzymy, że aby pomagać rozwijać biznes potrzebne jest idealne dopasowanie działań do potrzeb.

Jak czytać tą ofertę?

Każdy z kroków składa się z nazwy, przykładowych działań, ryzyka zignorowania, uzasadnienia psychologicznego i biznesowego.

Środki na działania

Aby nasza oferta była bezkonkurencyjna mamy propozycję pozyskania środków na dalsze działania i inwestycje. Nic nie ryzykujesz, rozliczamy je za sukces.

Znajdziemy źródło Twoich wyzwań, problemów i niepożądanych skutków.

Działania pomagające zrozumieć organizację od środka. Zrozumieć i dotrzeć do przyczyn niepożądanych błędów, wyzwań i problemów, a także dobrać systemowe narzędzia by je trwale usunąć.

Dlaczego to jest ważne?

Tylko poprawne odnalezienie przyczyny pozwala na trwałą zmianę.

Co jeśli to zignoruję?

Leczenie skutków, a nie prawdziwych przyczyn, brak efektu. Nieekonomiczne działania. Brak ukierunkowania - chaos.
Uczucie wielozadaniowości i przytłoczenie złożonością problemów.

Nauczymy Cię systemowo podnosić Zysk organizacji

Narzędzia jakie pozwolą nam systemowo i trwale podnieść Twoją zyskowność i wyeliminować Twoje największe bolączki.

Dlaczego to jest ważne?

Najważniejsza metoda systemowego zarządzania pozwalająca nieustannie rosnąć.
Wiedza co warto sprzedawać w danej chwili.
Myślenie kategorią zysku, a nie oszczędności.

Co jeśli to zignoruję?

Problem z zyskownością i kontrolą nad biznesem (opóźnienia, koszty złej jakości i inne).
W przypadku kryzysu powolne wygaszanie przedsiębiorstwa przez cięcie kosztów zamiast podnoszenie zysku.
Praca w nieustannym paradygmacie stresu, obaw i potrzeby kontroli. Uruchamianie się atawizmów walcz - uciekaj. Odbieranie innym odpowiedzialności.
Bardzo duża rotacja pracowników i klientów.

Harmonijne relacje

Jak poprawimy Twoje relacje z klientami i partnerami? Jak stworzymy z Twojej firmy miejsce pracy marzeń dla profesjonalistów? Zajmiemy się postawami i nawykami pracowników, to ich trwała zmiana daje sukces i trwałość transformacji.

Dlaczego to jest ważne?

W firmie są ludzie z jakimi chcemy żyć i profesjonalnie pracować.
Potrafimy się komunikować.

Co jeśli to zignoruję?

Mówienie o opiniach, a nie faktach. Komunikacja mailowa.
Duża rotacja.
Fatalna atmosfera.

Profesjonalizacja

Pomożemy Ci osiągać lepsze wyniki i gromadzić wiedzę - dobre praktyki w organizacji. Stworzymy procesy i instrukcje z oddolnym zaangażowaniem ludzi.

Dlaczego to jest ważne?

Oddolnie tworzone procesy i instrukcje przyczyniają się do lżejszej pracy, gromadzenia wiedzy, unikania tych samych błędów i łatwiejszego wprowadzania nowych kandydatów.

Co jeśli to zignoruję?

Silosowość, kominy i departamenty nawzajem się zwalczające.
Narzucanie procesów z góry co wiąże się z ich sabotowaniem i biurokratyzacją pracy (niedopasowaniem).
Systemy miar powodujące lokalne optymalizacje i szkodzące całej firmie, doprowadzające do nadmiernych zapasów czy wciskania towaru klientowi.

Przywództwo służebne

Pomożemy Ci przejść bezpiecznie do zarządzania procesowego (samozarządzania) zastępując model hierarchiczny. Twoi ludzie będą pracować dla organizacji z sercem i rozumem. Liderzy będą wspierać ich jedynie w osiąganiu wyników i rozwiązywać problemy.
To propozycja wyłącznie dla najlepszych organizacji.

Dlaczego to jest ważne?

Niezwykła efektywność pracy, sprawność operacyjna firmy i zaradność - samodzielność pracowników.

Co jeśli to zignoruję?

Będziesz dalej płacić podatek jakim jest zatrudnianie hierarchicznej struktury kierowniczej i wszystkich tego konsekwencji. Ludzie będą przychodzić pracować na szefa, a nie dla firmy i swojego rozwoju.

Kultura organizacyjna

Nasze doświadczenia i działania oparte są na 5 poziomach wzrostu kultury organizacyjnej FlowUp.
Każdy z etapów wymaga innych niezbędnych twardych narzędzi biznesowych dla firmy.
Jednocześnie wymaga też zapewnienia potrzeb psychologicznych ludzi, aby rozwijać ich świadomość i całą kulturę organizacyjną.
Naszym zadaniem jest więc zbadanie na jakim poziomie jest Twoja organizacja i zapewnienie twardych rozwiązań zaczynając od podniesienia zyskowności i eliminacji kluczowych bolączek. Efektem będzie Twój naturalny wzrost wyników i ludzi.

Jeśli potrzebujesz stałej współpracy i wsparcia decyzji to również możemy dla Ciebie zrobić.

Dlaczego to jest ważne?

W najbliższych 10 latach czeka nas exodus ludzi z rynku pracy. Kultura organizacyjna będzie najważniejszą przewagą pozwalającą zatrzymać pracowników i przyciągać ich z innych firm.

Co jeśli to zignoruję?

Entropia kulturowa. Pracownikowi będzie obojętne czy jest u Ciebie czy u konkurenta. Nie bredzie zaangażowany.

Świadomość

Kto będzie dla Ciebie pracować?

Badania psychologiczne

Marcin

Psycholog, dyrektor personalny
Doradca z 14 letnim doświadczeniem po stronie ZUS

Tomasz

Audyt bezpieczeństwa ZUS, optymalizacje składek

Damian

Grzegorz

Wieloletni dyrektor operacyjny firm z branży mięsnej

Wojciech Woźniak

TOC, Kultura Organizacyjna, HR, Psychologia Biznesu

Krystian

CEO FlowUp Group
Eksport do Chin z rekomendacją rządu i stałymi partnerami w Azji

Grzegorz

Radosław

Zacznijmy od rozmowy, by potem wspólnie odpowiedzieć na trzy kluczowe pytania:

Co zmienić?
Na co zmienić?
Jak wywołać tę zmianę?

+48 606 699 479
kontakt@krystian-pluciak.pl